Sõltumatu kohtuvõim Euroopa Liidus on suuresti farss. Pigem Väär-Euroopat esindav Euroopa Kohus tegeleb omavoliliselt agressiivse ideoloogilise programmi pealesurumise ning tõelise Euroopa alustalade lammutamisega, leiab Objektiivi toimetus.

Euroopa Kohus langetas Rumeenia ja USA kodanikust samasoolise "abielupaari" kaasuses otsuse, mille kohaselt kehtivad ühes Euroopa Liidu liikmesriigis sõlmitud abielud, kaasa arvatud "samasooliste abielud", ka kõigis teistes liikmesriikides. Kuigi liikmesriikidel on kohtu armulikul hinnangul endiselt õigus otsustada, kas lubada samasooliste "abielude" sõlmimist või mitte, tuleb teisest riigist pärit "samasoolisele abikaasale" anda elamisluba, kui "homoabielu" on sõlmitud ELis.

Rumeenias ei ole samast soost isikutel võimalik omavahel "abielluda", seevastu Ameerika Ühendriikides on sodomiitlik "abielu" legaalne. Kõnealune paar sõlmis oma "abielu" 2010. aastal Brüsselis. Meenutagem, et samasooliste "abielud" on seadustatud järgmistes Euroopa Liidu riikides: Austria (konstitutsioonikohtu otsusega alates 1. jaanuarist 2019), Belgia, Iirimaa, Hispaania, Holland, Luksemburg, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia (v.a Põhja-Iirimaa) ja Taani.

"Kuigi liikmesriigid on vabad otsustama, kas võimaldada abielu sõlmimist samast soost isikute vahel, ei tohi nad takistada ELi kodaniku vabadust seeläbi, et keelduvad andmast elamisluba oma territooriumil tema samast soost abikaasale, kes on pärit riigist, mis ei kuulu Euroopa Liitu," märkis kohus. Veel leidis kohus, et sõna "abikaasa" (inglise k. spouse) on olemuselt sooneutraalne ning kehtib ka sodomiitliku "abielupaari" osapoolte kohta.

Kõnealune Euroopa Kohtu otsus ei tulnud kui välk selgest taevast. Nimelt tänavu jaanuaris esitas kohtujurist Melchior Wathelet Euroopa Kohtus ametliku arvamuse, mille kohaselt peaksid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tunnustama abikaasana kõiki sodomiitliku "abielu" osapooli, sõltumata sellest, kas konkreetne riik tunnistab sodomiitlikke liite abieluna või mitte. Toona kirjutas Objektiivi toimetuse liige Varro Vooglaid:

"Kohtujurist ei esinda kumbagi vaidluse osapoolt, vaid töötab Euroopa Liidu Kohtu juures alalise nõuandjana, kelle ülesandeks on anda kohtule omapoolne hinnang selle kohta, kuidas konkreetset kohtuvaidlust lahendada. Kohtujuristi arvamus ei ole kohtule siduv, aga kui kohus peaks oma otsuses Watheleti positsiooni järgima, siis sisuliselt tähendaks see nn homoabielu kontseptsiooni pealesurumist kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele."

Nagu näeme, võttis kohus selle positsiooni omaks, olgugi et Belgia endisest justiitsministrist kohtujuristi arvamus oli äärmiselt puudulik ja sai seetõttu laialdase kriitika osaliseks. Kuigi formaalselt tunnustatakse liikmesriikide õigust otsustada selle üle, kuidas abielu määratleda, kohustatakse tegelikult kõiki tunnustama uut, "sooneutraalset" abielukontseptsiooni, mis on ilmselgelt väga suur ja tõsine samm nn homoabielu aktsepteerimise pealesurumisel kõigile ELi liikmesriikidele.

Sõltumatu kohtuvõim Euroopa Liidus on suuresti farss. Nagu praktika näitab, on kohtud liigagi sageli – kuni Euroopa Kohtuni välja – moraalselt korrumpeerunud ning tegelevad õiguse kohaldamise asemel kehtiva õiguse ideoloogilise ümbermääratlemisega. Euroopa Kohus tegeleb omavoliliselt – sest demokraatlikku mandaati tal selleks pole – agressiivse ideoloogilise programmi elluviimise ja selle pealesurumisega ka neile riikidele, kus seda ei soovita. Sellisena esindab Euroopa Kohus pigem Väär-Euroopat, mis tegeleb järjekindlalt tõelise Euroopa alustalade lammutamise ja asendamisega.

Muude oluliste küsimuste kõrval jääb küsimuseks, millisel moel reageerivad Euroopa Kohtu otsusele konservatiivsemad riigid Ida-Euroopas, nagu näiteks Poola ja Ungari. Ei ole sugugi võimatu, et ühel hetkel keeratakse vastuvõetamatu ideoloogilise programmi pealesurumisel vint üle. Igal juhul on raske ette kujutada, kuidas Poola hakkaks ELi survel tunnustama teistes riikides sõlmitud sodomiitlikke liite Poolas kehtiva abieluna.

Päisefoto: samasooline paar Clay Hamilton (USA) ja Adrian Coman (Rumeenia). Foto: Scanpix