Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv astub 19. oktoobril lugejate ette. Mida me taotleme? Mida me püüame saavutada? Kõigepealt tahab portaali toimetus kajastada ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt, lähtudes konservatiivsetest, traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgist teenida oma maad ja rahvast.

Tahame pakkuda platvormi eeskätt niisugustele vaadetele, mis on kooskõlas meie kultuuri alusväärtustega, kuid mida liberaalses ja vasakule kallutatud peavoolumeedias eriti ei kajastata. Püüame kaitsta Eesti kultuurilist järjepidevust ning selle aluseks olevaid keskseid tõdesid, moraalseid põhimõtteid ja väärtusi nagu tõde, ilu, headus, väärikus, perekond ja abielu, truudus ja kõlbeline puhtus, töökus, hoolivus, austus oma lähedaste ja kaasinimeste vastu jne.

Iseäranis tahame astuda vastu ideoloogilise diktatuuri kehtestamise püüdlustele ning kaitsta inimeste põhilisi õigusi ja vabadusi, ennekõike usu-, sõna- ja veendumuste vabadust. Tahame ka julgustada inimesi mitte maha salgama ja häbenema oma tõekspidamisi ning saavutada seeläbi rahva enesekaitse korras kultuurilise järjepidevuse säilimine. Oleme veendunud, et vabadust hindavat ühiskonda hoiavad toimimas julged, südametunnistusega inimesed, kes ei karda seista oma tõekspidamiste ja väärtuste eest ega lase uue aja ideoloogiatöötajatel endaga manipuleerida.

Paratamatult tähendab see vastuhakku kitsarinnalisele progressiusule, relativismi diktatuurile ja moraalsele dekadentsile, mis meie ühiskonnas ja kogu Lääne kultuuriruumis järjest ulatuslikumalt maad võtavad. Loodame pakkuda lugemiseks, kuulamiseks ja vaatamiseks ajakirjanduslikke materjale, mis neid arenguid mitte ainult ei ava ega paljasta, vaid näitavad samuti teed kõige selle juurde, mis on ajatult ilus, tõene ja hea. Ja mis seeläbi aitavad muutuda meil ja kogu ühiskonnal.

Uus portaal ei tekkinud tühjale kohale, vaid toetub aastatepikkusele kogemusele, mille toimetuse liikmed on saanud portaalide De Civitate ja Meie Kirik toimetamisel ning raadiosaadete ja videokommentaaride tegemisel. Kuna Objektiiv.ee otseseks eelkäijaks on aastatel 2010–2015 tegutsenud portaal De Civitate ("Ühiskonnast"), siis on uues portaalis kättesaadavaks tehtud ka selles ilmunud artiklid. Viimased lood ilmusid De Civitates 2015. aasta algul, alates käesoleva aasta oktoobrist avaldatakse uusi materjale juba portaali Objektiiv nime all.

Soovime lugejatele head kaasamõtlemist ning kutsume kõiki hea tahtega inimesi üles ühiste ja hüveliste eesmärkide saavutamiseks jõud ühendama. Ühtlasi täname siiralt kõiki Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks toetajaid, kes on meie portaali rajamisele kaasa aidanud ja selle oma toetusega üleüldse võimalikuks teinud!