Kui tõele peaks vastama kahtlustus, et kaitsepolitsei ja prokuratuur on korruptsiooniskandaali vallandanud otsese eesmärgiga abielureferendumit nurjata, võime tõdeda, et Eestist on ametlikult saanud banaanivabariik, kus jäme ots on mitte rahva, vaid välistele jõududele ideoloogilisi tellimustöid tegevate riigi süvastruktuuride käes, tõdeb Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Nädal aega tagasi toimunud Jüri Ratase tagasiastumise ja sellele järgnenud valitsuse kukkumisega seoses leidis aset Eesti lähiajaloo kõige imelisem silmamoondustrikk, millest on palju räägitud, kuid mida tuleb olukorra absurdsust arvestades ka käesoleva juhtkirja tasandil esile tuua. Kriminaalkahtlustusega Keskerakond taganeb valitsusest, Ratas astub tagasi ning vähem kui 12 tunni pärast on seesama kriminaalkahtlustusega erakond moodustamas valitsust riigi vara väärkasutuse pärast ministriametist taganenud Mailis Repsi eestvedamisel, kellel ei tohiks olla mingit formaalset eelispositsiooni valitsusläbirääkimiste juhtimiseks Keskerakonna poolt. 

Välja arvatud üksikud hääled, nagu Postimehe juhtkiri, ei tee peavoolumeedia teist nägugi. Tundub, nagu oleks Keskerakond mõned tunnid tagasi saadud korruptsioonikahtlustuse endalt maha pesnud. Üks asi on selge – vähem kui poole ööpäevaga on aset leidnud imeline avalike suhete transformatsioon korruptiivsest "äärmuste legitimeerijast" progressiivsete jõudude lipulaevaks.

EKRE ja Isamaa valitsusest väljaviskamise eufoorias osutuvad väga rängad Keskerakonnale kui juriidilisele isikule ning selle peasekretärile Mihhail Korbile esitatud korruptsioonikahtlustused vähetähtsaks kõrvalseigaks, millele uue ALDE-koalitsiooni sündimise tuhinas pole enam sünnis süvitsi viidata. Selline mulje meedia käitumisest jääb.

Taustal kulgeb aga veel teine sündmusteahel, millele samuti on juba avalikkuses tähelepanu pööratud, kuid millele tänaseni pole asjaosaliste endi poolt kõlanud ühtegi rahuldavat selgitust. Nimelt ajastasid kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur asjaosalistele kahtlustuste esitamise ei vähem ega rohkem kui abielureferendumi eelnõu otsustavale hääletusele eelnevale päevale. See on fakt, mis tuleks allutada tõsisele ajakirjanduslikule uurimisele, ent selle asemel haigutab meediaruumis vaikus.

Jällegi, meie kõigi silme all näib teostuvat riigi süvastruktuuride otsene sekkumine valitsuse koosseisu ja selle tagajärjel päevapoliitilisse küsimusse ja rahvahääletusse, ent avalikkuse ees on küsimusi esitanud ja vastuseid nõudnud vaid konservatiivid. Progressiivse ja revolutsioonilise mentaliteediga peavoolumeedia käsitleb korruptsioonikahtlustusi reeglina selliselt, nagu seisaks need temaatiliselt valitsuse vahetusest eraldi. Prokuratuuri motivatsiooni ja valitsuse kukkumist põhjuse ja tagajärje, vahendi ja eesmärgi subordinatsiooni seadvaid konservatiive sildistatakse aga kõikehõlmava epiteediga "vandenõuteoreetik". 

Ometi ei kao faktid meie silme eest mitte kuhugile ning kaudselt annavad KAPO ja prokuratuuri plaanitud sekkumisele poliitilisse protsessi ka Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Siret Kotka poolt Virumaa Teatajale väidetu, et "kriis kutsuti esile ajastatult, et ajada nurja abielureferendumi teemade arutamine parlamendis". 

Riigikogu liige Jaak Valge (EKRE) on ERRi portaalis avaldatud arvamusloos kirjeldanud üksikasjalikult valitsuse vahetumiseni ja referendumi ärajätmiseni viinud kummalist protsessi ning palunud selgitusi nii prokuratuurilt, kaitsepolitseiametilt kui ka Kotkalt endalt. Ratase tagasiastumine on seda imelikum, et referendum oleks Valge hinnangul olnud kasulik eelkõige Keskerakonnale endale, mille toetajatest ülekaalukas protsent (viimaste uuringute järgi suisa 90%) oleks referendumil hääletanud abielu kaitsmise poolt mehe ja naise liiduna, ning referendumi korraldamine oleks mobiliseerinud järgmistel valimistel Keskerakonna toetajaid.

Kõike seda arvesse võttes tuleb nõustuda Valge hinnanguga, mille kohaselt on prokuratuuril ja kaitsepolitseil aeg avalikkuse ees selgitusi jagada. "Igatahes võlgnevad prokuratuur ja kaitsepolitseiamet avalikkusele põhjaliku selgituse, miks pidi kriisi vallandamist ajastama just nii, nagu seda tehti. Seniseid üldsõnalisi selgitusi ei saa kindlasti pidada piisavaks," tõdeb Valge.

Toonitame veelkord: kaitsepolitsei ja prokuratuur peavad andma selgeid vastuseid ja kui neid ei tule, peavad kodanikud neid nõudma meeleavalduse teel, mis kutsutakse kokku vajadusel kogunemisvabadust piiravaid koroonareegleid kodanikuallumatuse korras eirates. Kaalul on demokraatliku õigusriigi printsiip ning olulise osa vabariigi kodanike elementaarne usaldus Eesti põhiseaduslikku korda tagavatesse riigi struktuuridesse.

Kui tõele peaks vastama sündmuste kokkulangevusele rajanev kahtlustus, et kaitsepolitseiamet ja prokuratuur on korruptsiooniskandaali vallandanud otsese eesmärgiga valitsuse kukutamise kaudu abielureferendumit nurjata, võime Eesti demokraatliku õigusriigi illusioonidega lõplikult hüvasti jätta ning tõdeda, et Eestist on ametlikult saanud banaanivabariik, kus jäme ots on mitte rahva, vaid sisemistele grupeeringutele ja välistele jõududele ideoloogilisi tellimustöid tegevate riigi süvastruktuuride käes.