Sõjaajaloolane ja literaat Jüri Kotšinev räägib täpselt sada aastat tagasi Venemaal aset leidnud Veebruarirevolutsiooni sündmustest, mille tulemusel loobus keiser Nikolai II troonist ja moodustati ajutine valitsus.

Saja aasta tagune Veebruarirevolutsioon, mille sündmused toimusid uue kalendri järgi märtsis, sillutas teed bolševike võimuletulekule ja sellega kaasnenud kirjeldamatule viletsusele. Sündmused olid ühtlasi avapauguks kogu 20. sajandi suurimatele ideoloogilistele võitlustele.

Head kaasamõtlemist!