Foto: Scanpix

Eilses Riigikogu infotunnis jäi peaminister Jüri Ratas Martin Helme küsimusele ÜRO ränderaamistiku vastuvõtmise osas vastamisel hätta. EKRE süüdistas Ratast suisa valelikkuses.

Helme viitas peaministri poolt eelmise nädala lõpus öeldule, et Eesti toetab ja valitsus toetab ÜRO peaassambleel ränderaamistiku vastuvõtmist. Samuti, et Ratas usaldab välisministri ränderaamistikku toetavat seisukohta.

Helme sõnul kirjutas samal ajal EKREle ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, kes väitis selgesõnaliselt, et valitsus pole toetanud seda ränderaamistikku. Kuna koalitsioonipartner Isamaa tõkestas selle toetava otsuse tegemise ja valitsus pole andnud volitusi välisministrile selliseks toetuseks.

"Need kaks seisukohta ei saa korraga tõesed olla. Üks neist peab olema vale. Küsin teilt, härra minister: kumb mulle valetab, kas teie või Seeder," kõlas Helme konkreetne küsimus Ratasele.

Jüri Ratas:
"Ma ütlen nii, et Isamaa on antud küsimuses ju käitunud väga selgelt, konkreetselt, öeldes välja, et nemad ränderaamistikku ei toeta.

Valitsus on ränderaamistikku arutanud selle aasta 22. märtsil. Lähtutud on konsensuslikust põhimõttest, et valitsus ei toeta pagulaskvoote. On lähtunud sellest, et me ei toeta massiimmigratsiooni. On lähtunud ka sellest, et kui me üldse räägime kellegi vastuvõtmisest, siis see saab alati olla vabatahtlik, vastuvõtva riigi nõusolekul.

Ränderaamistikku arutasime valitsuses kabinetinõupidamisel. Valitsus ei andnud sellele ühtset mandaati, sest olid eriarvamused. Seetõttu pidasid 39 Riigikogu liiget õigeks tuua diskussioon laiemale pinnale, siia Riigikogu saali. Ja vastav otsus siin ka vastu võeti."

Martin Helme:
"Ma ei saand teilt vastust, nagu tavapäraseks on juba kujunenud," märkis Helme Ratase vastuse peale.

Korrates küsimust, soovis Helme teada, kas Eesti valitsus toetab ÜRO ränderaamistikku, nagu väidab Ratas. Või ei toeta, nagu kirjutas Seeder. Need kaks ei saa olla korraga tõesed.

"Parlamendis toimunud arutelu ei ole mandaat valitsusele. Märtsis toimunud arutelu, kus anti valitsuse heakskiit läbirääkimiste positsioonile, ei ole heakskiit läbirääkimiste tulemusel tekkinud dokumendile. See, et valitsuses ei ole otsust langetatud, ei tähenda, et Eesti nimel võib keegi minna ja ÜRO-s kuskil alla kirjutada või millegi poolt hääletada," selgitas Helme olukorda veelkord.

"Kes mulle ja avalikkusele valetab," küsis Helme otse.

Jüri Ratas:
"Kui inimesed tunnevad hirmu või nad ei ole saanud otseseid vastuseid nendele küsimustele, siis see on väga mõistlik, et me peame siin teiega tsiviliseeritult demokraatliku õigusriigi kombele kohaselt debatti," alustas Ratas.

[…]
"Valitsus ei võtnud sellel kabinetinõupidamisel vastu otsust, et me toetame ränderaamistikku ja ei võtnud vastu ka otsust, et me ei toeta," jäi Ratas endiselt vasturääkivaks.

Et otsused langetatakse valitsuse tasandil konsensuslikult, siis püütakse peaministri sõnul teemat "veel arutada ja veel arutada ja veel arutada". Kui ka siis konsensust ei saavutata, siis on võimalus panna hääletusele.

Järgmisena peaministri poole pöördunud Jaak Madison nimetas Ratase vastust otsesõnu vassimiseks.

"Küsimus on konkreetne. Te ise ütlesite otse välja: valitsus ei ole ÜRO ränderaamistikuga liitumist heaks kiitnud. Samuti ütlete, et te valitsus pole otsustanud sellega mitte liituda," kordas Madison Ratase sõnu.

"Samas te teate väga-väga hästi, et Riigikogu avalduse eelnõu ei ole mandaat. See ei ole siduv valitsusele, vaid see on soovitusliku iseloomuga. Te ei ole otsust langetanud valitsuses, mis peab olema konsensuslik, nagu te just praegu ütlesite. Aga samal ajal olete korduvalt avalikkusele öelnud, et Eesti liitub selle ränderaamistikuga," jätkas Madison, küsides Rataselt veelkord konkreetset vastust.

Jüri Ratas:
"Minu meelest seda ütles ka väga üheselt välja Eesti Vabariigi õiguskantsler, et see ränderaamistik ei ole juriidiliselt siduv. Valitsuse otsuste juurde tulles, tõsi, valitsus on toetunud siin oma 22. märtsi otsusele," kordas Ratas oma eelmiseid vastuseid.

"Valitsuse tänane seisukoht on see, et me ei toeta pagulaskvoote. Me ei toeta massimmigratsiooni. Ja me soovime tõesti, kui me räägime ränderaamistikust, siis selle põhiseisukoht on olnud ju see, et illegaalsele rändele seista vastu."

"Loomulikult on toimunud läbirääkimised peale seda 22. märtsi, kus on osalenud meie saadik, meie diplomaadid, et ränderaamistikust leida just need positsioonid, mis on ka Eesti jaoks olulised. […] Mina üldse ei vähendaks Riigikogu rolli. […] Mina võtan Riigikogu antud otsust väga tõsiselt," võttis Ratas vastuse kokku.