Haigla. Foto: Bigstockphoto

Terviseameti poolt Tallinna halduskohtule esitatud andmetest selgub, et 1. juulist 10. novembrini nakatus teistkordselt koroonaviirusega 623 inimest, mis moodustab 0,82% 75 959 -st sel perioodil nakatunust. Terviseametil puuduvad andmed samal perioodil korduvnakkusega hospitaliseeritud inimeste kohta.

Vaatlusalusel perioodil haigestus 48 617 vaktsineerimata, 2509 pooleli vaktsineerimisega ning 24 833 vaktsineeritud isikut. Hospitaliseeriti kokku 3038 koroonapatsienti, neist vaktsineerimata isikuid 2031, pooleli vaktsineerimisega 85 ning vaktsineerituid 922.

Objektiiv on terviseametile edastanud andmete võrreldavuse huvides päringu selle osas, mitu inimest on Eestis kokku koroonaviirusega topeltnakatunud. Samuti uurisime terviseametilt, kas korduvnakkusega hospitaliseeritute arv on null või puuduvad ametil sääraste juhtumite kohta lihtsalt andmed. Vastuste saabumisel artiklit täiendatakse.

Meditsiiniajakirjas The Lancet 8. novembril avaldatud ülevaatliku analüüsi kohaselt on reinfektsioonid tänase seisuga olnud harvad. Erinevad uuringud on näidanud nakatumisriski kahanemist vahemikus 80.5%-100%. Näiteks leidis 2019. aasta 1. detsembrist kuni 2020. aasta novembrini kestnud ja 9119 inimest hõlmanud uuring, et reinfektsiooni sai 0,7% isikutesst. Austrias korraldatud uuringust selgus aga, et reinfektsiooni saanutest jõuab haiglasse 0,03% ning sureb 0,01%.