Plakatil seisab: "Kui riigijuhid käituvad lastena, siis lastest saavad riigijuhid." Foto: Piqsels

Kaja Kallas osutas riigikogus saadikute küsimustele vastates, et paljud loodusõpetuse õpetajad üle Eesti ei usu inimtekkelistesse kliimamuutustesse ja see on lahendamist vajav probleem. 

24. oktoobril pidas Kallas riigikogus ettekande teemal, kuidas Eesti saab hakkama 2021. aastal kehtestatud "Eesti 2035" arengustrateegia elluviimisega.

Esinemise järel esitas reformierakonna saadik Hanah Lahe reformierakondlasest Kallasele küsimuse (11:08), mis algas valitsuse poliitika tunnustamisega, et "kliimapoliitikaga liigutakse ambitsioonikalt edasi" ja "me oleme õigel kursil".

Samas tõdes Lahe, et "kliimamuutused on meist ammu ette jõudnud" ja alates 2015. aastal sõlmitud Pariisi kliimaleppest on temperatuur tõusnud 1,3 kraadi võrra ning käesoleva kümnendi lõpuks jõuab soojenemine 1,5 kraadini Celsiuse järgi. Ta jätkas, et selline temperatuuri tõus tekitab noortes ja temal kliimaärevust:

"See kõik tekitab noortes kliimaärevust, sealhulgas minul. Ja paneb mõtlema, et milline tulevik on meil juba järgmistel kümnenditel tegelikult käes. Õnneks noored on aktiivsed, tahavad ise muutust luua, näiteks mina tulin poliitikasse ja Fridays For Future'i aktivistid kaebasid õlitehase kohtusse. 

Noored valivad keskkonnateadliku eluviisi, aga see kliimamuutustega võitlemine ei peaks olema noorte kohustus. Minu küsimus ongi, mis on teie sõnum nendele noortele, kes on kliimamuutuste tõttu mures enda ja planeedi tuleviku pärast."

Kallas tänas noori, et need "teevad samme" ja avaldas lootust, et noored õpetavad oma vanemaid kliimaküsimuste osas: 

"Kõigepealt, kindlasti me oleme tänulikud, et noored teevad neid samme, ja ma loodan, et nad tegelikult õpetavad ka oma vanemaid ja harivad selles osas. Kui mul on olnud noortega kohtumisi, siis väga paljud erinevatest piirkondadest tulevad noored on öelnud, et nende loodusõpetuse õpetajad ei usu sellesse. See on kindlasti suur probleem, me oleme seda ka arutanud, et tegelikult teadlikkuse tõstmine algab koolis, aga praegu see käib kuidagi vastupidi, et noored pigem õpetavad vanemaid."

Vastamisega jätkates rõhutas peaminister, et valitsus on loonud tugeva, valdkondadeüleselt kliimateemaga tegeleva kliimaministeeriumi ja ette valmistatakse kliimaseadust, milles kliimapropagandal on oluline osa. Samuti osutas ta, et ettevõtted, mis inimtekkelistesse kliimauutustesse ei usu, jäävad "struktuursetest muutustest" maha.

"Me tuleme välja selle kliimaseadusega tegelikult, mille üks osa on teadlikkuse tõstmine, et kõik ettevõtjad, inimesed tuleksid pardale ja mõistaksid, et see on tegelikult ka majandusele võimalus. Sellepärast et kogu majandus, kogu maailm liigub sinnapoole, et olla keskkonnateadlikum, keskkonnasäästvam. Need ettevõtjad, kes sellest nii-öelda aru ei saa või sellel hetkel ei taba, jäävad sellest olukorrast maha ja seetõttu see struktuurne muutus, mida me peame majanduses kaasa tooma, nõuab meie kõigi panust."

Vastuse lõpus tänas Kallas Lahet ja noori ning avaldas lootust, et Lahe ning noored saavad "kõiki meid" rohkem koolitada: 

"Aga noortele sõnum oleks küll see, et aitäh, et sellel teemal tegutsete. Kindlasti saate siis rohkem koolitada ka kõiki meid ja me saame üheskoos nende muredega tegeleda."

Toimetas Karol Kallas