Kaja Kallas TDS konverentsil, 5.09.2023 Pilt: YouTube'i ekraanitõmmis

Vikerraadio peaministri saates selgitas Kaja Kallas arusaamatut riigieelarvet vajadusega kaitsta infovälju, õpetada eesti keelt ja rahastada sotsiaalsüsteemi ning tervishoidu.

3. septembril eetris olnud saatest "Stuudios on peaminister" suurema osa hõlmasid 2024. aasta riigieelarve küsimused. Kaja Kallast küsitlesid ajakirjanikud Arp Müller ja Mirko Ojakivi, kelle oskust küsida "vastikuid ja negatiivseid" küsimusi tunnustas ka Kallas (ca 20:52).

Lühemalt intervjuu riigieelarve teemat kokku võttes on tänaste Kaja Kallase valitsuse riigieelarve probleemides süüdi Jüri Ratas, Martin Helme ja Eesti valitsuste, sealhulgas Kallase enda valitsus(t)e, poolt põhjustatud koroonakriis. 

Kummalise eelarve põhiõigustuseks tõi Kaja Kallas korduvalt "laiapindse julgeoleku". Viimase alla kuuluvad tema sõnul "eestikeelne haridus, sinna alla läheb tervishoiusüsteemi, sotsiaalsüsteemi toimepidevus. Sinna alla läheb küberkaitse, sinna alla läheb kasvõi infoväljade kaitse" (ca 33:45). 

Haridusvaldkonna eelarve järgmisel aastal väheneb ja eestikeelsele õppele üleminekuks on järgmisel aastal puudu 27 miljonit eurot. Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem on krooniliselt alarahastatud ning see pole niivõrd tänase valitsuse, kuivõrd süsteemi enda, suuresti ideoloogiline mure. "Infoväljade kaitse" tähendab tõenäoliselt strateegilist kommunikatsiooni

Müller küsis Kaja Kallaselt, milline on tema "kaasav uute maksude kehtestamise" kava, millega kaetakse 400-miljoni eurone tühi maksurida. (ca 26:39)

Kaja Kallas vastas [vastust on toimetatud minimaalselt]:

"Ja noh, kõigepealt meil juba käib see töö oma erakonna rahandustöörühmas ja samamoodi teiste koalitsioonipartnerite rahandustöörühmades. Selle pealt kogub kokku siis rahandusministeerium need ideed, samal ajal tehes siis neid kaasamisüritusi, ka kogudes neid mõtteid igalt poolt mujalt. 

Mul on näiteks hea meel, et ka minu postkasti on tulnud palju mõtteid inimestelt, et kõik saavad aru, et seda laiapindset julgeolekut meil on vaja rahastada. Meil on vaja rahastada eestikeelsele haridusele üleminekut, küberkaitset, hübriidohtude vastu elanikkonnakaitset, tervishoiu, sotsiaalsüsteemi toimepidevust ja inimesed pakuvad mõtteid, kus, kust seda saada. 

Ja siis järjest kõigepealt, et teeme siis need väiksed ringid siis juba esmaste ideedega. Lähme siis laiemalt. Kaasame, küsime, arutame nii, et kõigepealt jah, praegu need protsessid käivad paralleelselt. 

Esmane on riigieelarve, siis on kohe automaksu arutelud, mis me teatavasti, ka kuulates ühiskondlikku kriitikat, lükkasime edasi, et me jõuaksime arutada ja kaasata, uurida ja kuulata."

33. minutil viitas Ojakivi Kaja Kallase väite peale, et "makse on vaja tõsta riigi kaitsmise jaoks": "Riigikaitsevajadus on juba kaetud, tegelikult te võtate rahvalt praegu raha ära sellesama julgeoleku sildiga, mida te tegelikult olete juba võtnud."

Kaja Kallas: "… kui te kuulate mind, siis ma rääkisin ka just hetk tagasi, ütlesin, riigikaitsevajadus on meil nende otsustega juba tehtud, aga millest mina räägin, on laia pinna julgeolek. Sinna alla läheb eestikeelne haridus, sinna alla läheb tervishoiusüsteemi, sotsiaalsüsteemi toimepidevus. Sinna alla läheb küberkaitse, sinna alla läheb kasvõi infoväljade kaitse. Kõik see, mis on tegelikult laiapindne elanikkonna kaitse. Ärgem seda unustage, laiapindsem, kui ainult sõjaline."

Toimetas Karol Kallas