SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poolt esimese suurema ettevõtmisena läbiviidud kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” raames koguti petitsioonile perekonna kaitseks 38 046 inimese allkirjad.

Siin on videokokkuvõtte kampaaniast ja selle kulminatsiooniks kujunenud allkirjade üleandmisest Riigikogule, mis leidis aset 14. mail 2013.

Kuigi seni kogutud allkirjad on Riigikogule üle antud, jääb petitsioon avatuks ning sellega saab liituda ka edaspidi aadressil www.perekond.ee.