Eelmise nädala kolmapäeval heisati Kanada ajaloos esimest korda parlamendi ees vikerkaarelipp, kui liberaalne peaminister Justin Trudeau juhtimisel leidis aset juunikuu kui Maailma Homouhkuse Kuu avaüritus.

Uhkusest pakatav Trudeau nimetas sündmust “suureks päevaks Kanada ajaloos” ning lisas, et eesseisvatel aastatel tuleb tema valitsusel homoseksuaalide ja transsooliste “õiguste ja tagatiste” kehtestamiseks kogu riigis ära teha veel palju tööd.

Algselt kuulutas üritust korraldanud Kanada Soouuringute ja Seksuaalse Mitmekesisuse Keskus (The Canadian Centre for Gender & Sexual Diversity) oma pressiteates, et lipuheiskamise sündmus saab olema esimene kord, kui parlamendihoone tornis pannakse lehvima mingi muu lipp kui Kanada lipp või Briti kuninganna standard. Siiski heisati vikerkaarelipp mitte parlamendihoone torni, vaid parlamendi hoone ees paiknevasse lipumasti.

Enne, kui mikrofon anti Trudeaule, rõhutas avalikult homoseksuaalne parlamendiliige Randy Boissonnault sündmuse ajaloolist tähtsust.

“Tänane päev tähistab järjekordset sammu pikas kaasamise püüdluses, mis algas 1969. aastal peaminister Pierre Elliot Trudeau ametiajal homoseksuaalsete suhete dekriminaliseerimisega. See sama püüdlus jätkub täna peaminister Justin Trudeau juhtimisel niisuguse sümboolse sammuga, millele eelnes kahe nädala eest seaduseelnõu C-16 [nn transsoolisuse seadus] menetlusse andmine, kuna kaasamine on Trudeau valitsuse väärtuste kullaproov ning meie kui kanadalaste keskne väärtus,” ütles ta.

Liberaalide esitatud “transsooliste õiguste” seadusega tahetakse ära keelata igasugune inimeste ebavõrdne kohtlemine töösuhetes tulenevalt nende sooidentiteedist või soolisest eneseväljendusest. Samuti laiendataks seadusega karistusseadustikus sätestatud nn vihakõne keeldu nõnda, et see kataks ka sooidentiteeti ja soolist eneseväljendust.

2013. aasta maikuus heiskas Kanada suursaatkond Tallinnas ühes USA saatkonnaga oma fassaadil vikerkaarelipu, et väljendada toetust kooseluseaduse läbisurumise algatamisele RIigikogus.
2013. aasta maikuus heiskas Kanada suursaatkond Tallinnas ühes USA saatkonnaga oma fassaadil vikerkaarelipu, et väljendada toetust kooseluseaduse läbisurumise algatamisele RIigikogus.

Gwen Landolt organisatsioonist Tõelised Kanada Naised (REAL Women of Canada) kritiseeris Trudeaud, et see kasutas parlamendi territooriumi homo- ja transsoolisuse ideoloogia propagandaks. “Justin Trudeau ei saa oma poisikeselikust entusiasmist kaasaviiduna aru, et ta on Kanada peaminister, mitte homoseksuaalide peaminister,” selgitas ta ja lisas:

“Homolipu ametlikust heiskamisest parlamendi esisel väljakul peegeldub kitsas, äärmuslik ja teisitimõtlejate suhtes lugupidamatu hoiak, mis iseloomustab kogu liberaalset valitsust. Vikerkaarelipp esindab üksnes ühe aktivistliku erihuvide eest seisva huvigrupi vaateid. Selline käitumine on solvav kõigi kanadalaste suhtes, kes mõistavad riigi ajalugu, kultuuri ja traditsioone ning kes muretsevad meie ühiskonna pärast.”

Piibel kirjeldab vikerkaart kui Jumala poolt kasutatud märki, mis tähistab inimkonnale antud tõotust pärast veeuputuse vallapäästmist karistuseks pattude ja kurjuse eest. 1970. aastatel kaaperdasid homoaktivistid selle Jumala armastuse ja halastuse sümboli ning hakkasid sellega tähistama omaenda liikumist ja eesmärki saavutada kogu ühiskonna täielik heakskiit homoseksuaalsetele suhetele, mis on nii Vanas kui ka Uues Testamendis otsesõnu hukka mõistetud.

2013. aasta maikuus heiskas Kanada suursaatkond Tallinnas oma fassaadile kõrvuti riigilipuga ka vikerkaarelipu, et väljendada koos USA ja mitme teise välisriigiga toetust kooseluseaduse menetlusse võtmisele riigikogus. Mitmete asjatundjate sõnul kujutas selline samm endast otsest sekkumist Eesti Vabariigi siseasjadesse, mis on vastuolus diplomaatiliste suhete heade tavade ja normidega.

Allikas: LifeSiteNews.com