Foto: BigStockPhoto

Kanada parlament on menetlemas seaduseelnõud, mis teeks Kanadast ühe kõige enam sõnavabadust piiravaks riigiks maailmas.

"Veebis põhjustatud kahjude akt" (Online Harms Act), mis on kodifitseeritud numbriga C-63 näeb ette eluaegse vangistuse kõigile inimesetele, kelle internetis tehtud postitustest oleks võimalik välja lugeda soosivat suhtumist genotsiidi. 

Seninägematult drakooniline sõna- ja arvamusvabadust piirav akt laiendaks oluliselt juba praegu kehtivat karistusseadustikku, mis võimaldab Kanadas inimesi vangistada kuni 2 aastaks "tahtliku vihakõne propageerimise eest".

Uue seaduse jõustumisel nähakse "vihakõnet" viljelevatele kodanikele ette mitte enam 2, vaid kuni 5- aastane vangistus. 

Kanada justiitsminister Arif Virani väljendas seaduseelnõu eestkõnelejana õudu, mida temas on põhjustanud sõna ja arvamusvabaduse olemasolu veebiavarustes.

Virani sõnul olevat uue seaduse vastuvõtmine ajendatud peamiselt murest laste pärast. 

Toimetas Adrian Bachmann