Foto: Bigstockphoto

Kui praegu on Kanada politseil õigus koguda DNA-d vägivallakuritegude toimepanijatelt, siis uue plaani kohaselt oleks politseil voli võtta DNA-proove ka mittevägivallakuritegude ja väärtegude toimepanijatelt. 

Kanada politseijuhtide assotsiatsioon avaldas toetust eelnõule, mille kohaselt saab DNA-proove võtta ka mittevägivaldsete kuritegude ja väärtegude toimepanijatelt ning talletada andmed valitsuse andmebaasis. Praegu kogutakse DNA-proove näiteks mõrvaritelt, seksuaalvägivallatsejatelt ja pantvangivõtjatelt, vahendab LifeSiteNews.

Praeguseks on valitsuse DNA andmebaasi kogutud üle poole miljoni DNA-proovi, millest 73 000 on andnud proovide võrdlemisel positiivse vastuse kuriteo toimepanija tuvastamisel.

„Riiklik DNA andmebaas on alakasutatud," sõnas üks politseijuhtidest ja lisas, et praegune seadusandlus on liiga „piirav" ja uus plaanitav seadus „on võimalus teha andmebaas õiguskaitseks efektiivsemaks."

Kui vägivallakurjategijate DNA-de kogumine on ühiskondlikult aktsepteeritav, siis paljud näevad laiendatud DNA kogumises tõsiseid privaatsuse rikkumise probleeme lisaks sellele, et valitsus kogub ulatuslikult inimeste biomeetrilisi andmeid. 

2021 avaldas Kanada piiriteenistuse agentuur suurt toetust inimeste biomeetriliste (sh DNA) andmete kogumise tõhustamisele valitsuse poolt, kuna see lihtsustaks valitsusasutustel inimeste liikumise ja muuhulgas ka vaktsineerimisstaatuse jälgimist. 

Toimetas René Allik