Pilt: leonardo.ai

Terve mõistuse poole pealt võib tõdeda, et inimene, kes mõtles välja sõna "mitmekesine", oli geenius. See sõna on omamoodi viitsütikuga pomm, kirjutab Karol Kallas.

"See on kummaline,
kuidas türanni käsutuses olevad vahendid
väärastavad sõnade selge tähenduse!"
Samuel Adams, 1776

Kuna sõnad loovad maailma, kirjeldavad ja kujundavad reaalsust meie ümber, siis on oluline, vähemalt aeg-ajalt, mõtiskleda, mida sõnad päriselt tähendavad. 

"Maailma loomise" põhjusel on uuskeel ja sõnade väärastamine progressiusklike jaoks alati olnud esimesel kohal, kuna sedasi saab nende peades luua uut maailmakorda, head uut ilma (HUI*). Revolutsioon algab sõnadest. Uuskeel võib tähendada nii uusi sõnu – näiteks "transsooline" – kui ka tavakeeles juurdunud sõnade senisest sisust tühjendamist ja nende mingi uudse ning ilge tähendusega täitmist. Viimaste hulka kuuluvad "inimõigused" ja "väärtused". 

Prohvetlikus, uut maailmakorda kirjeldavas George Orwelli teoses "1984", selgitab peategelase Winstoni sõber Syme, kes töötab tõeministeeriumis uuskeele uurimisrühmas uuskeele sõnaraamatu koostajana, uuskeele olemust (rõhutatud tekst on lisatud käesoleva arvamusloo autori poolt):

​​Kas sa ei mõista, et uuskeele eesmärk on ahendada mõtlemise piire? Lõpuks me muudame mõtteroima sõna otseses mõttes võimatuks, sest puuduvad selle väljendamiseks tarvilikud sõnad. Kõiki mõisted, mida vaja läheb, väljendatakse ainult [ühe] sõnaga, mille tähendus on rangelt piiritletud ja mille kõrvaltähendused on kõik kadunud ning unustatud. Üheteistkümnendas trükis me ei ole enam kuigi kaugel sellest eesmärgist. Aga see protsess jätkub veel kaua pärast seda, kui sina ja mina oleme surnud. Iga aastaga väheneb sõnade hulk ja kitsenevad teadvuse piirid. Muidugi pole ka enam praegu mingit põhjust mõtteroimareid vabandada. See on lihtsalt enesedistsipliini ja reaalsusekontrolli küsimus. Aga lõpuks kaob vajadus sellegi järele. Revolutsioon on täielik, kui keel on täiuslik. Uuskeel on ingsots [liberaalne konsensus] ja ingsots [liberaalne konsensus] on uuskeel.

Eurosots on uuskeel ja uuskeel on eurosots.

Isegi mõtteroima ike on õnnestnud eurosotsil kuidagi Eesti ühiskonnale kaela sokutada: kui palju inimesi on nii julged ja on valmis kasutama sõna "neeger"? Keegi kuulutab sotsiaalmeedias, et tema ei loe tekste, milles "gei" ja "lesbi" asemel on kasutatud sõna "omasooihar".

"Mitmekesine" on progressiusu (konservatiivne) madu

Tänases lääne "liberaalse konsensuse" – progressiusu – poolt allutatud hullumeelses maailmas tuleb terve mõistuse poole pealt tõdeda, et inimene, kes mõtles välja sõna "mitmekesine", oli geenius. See sõna on omamoodi viitsütikuga pomm. Konservatiivne madu, mida progressiusklikud oma rinnal soojendavad.

"Mitmekesisus" on progressiusu kultuse usutunnistuse vundamendi osa. Asi, millele ehitatakse HUId. Maailmarevolutsiooni tähtis element, mille järele tehakse ümber ühiskonna iga viimanegi üksikasi.

"Liberaalse konsensuse", progressiuskliku HUI lingua latinas on kesksel kohal dogma DIE: diversity, inclusion, equity. Mis Eesti keeles kõlab: mitmekesisus, kaasamine ja õiglus. Kui kõik nimetatud keeleühikud on parajad uuskeelsed sõnasoerdid, siis "mitmekesisus" on selle äraspidisel, osasõnade täpse tähenduse moel, äärmiselt vaimustav sõna, mis osutab progressiusu jaburusele ja tühisusele.

"Mitmekesisus" on liitsõna, mis koosneb sõnadest "mitu" ja "kesine". 

Eesti keele seletav sõnaraamat annab "mitmekesisuse" vasteks "mitmetest liikidest, vormidest jms. koosnev, mitut laadi, mitmesugune; (millegi) valikult rikkalik". 

Sõna "mitu" seletatakse samas lahti: "Väljendab umbmäärast arvu, mis on vähemalt, hrl. aga rohkem kui kaks, kuid hõlmab siiski kergesti loendatavat hulka hrl. samasuguseid olendeid, esemeid, nähtusi; võib väljendada (eriti mitmuslikuna) suuremat umbmäärast hulka (kasut. sõna palju tagasihoidlikuma sünonüümina) vrd mõni."

Sõna "kesine" üks, antud konteksti ainukesena sobiv, tähendus on: "Vilets, kehv, nigel; napp, vähene."

Ehk kui sooritada liitsõna "mitmekesine" kahe algse sõna tähendusega loogiline tehe, siis tähendab see täpselt "suuremat umbmäärast hulka viletsust".

Lingua latina "Diversity" tõlgitakse "mitmekesisuse" kõrval sageli ka "erinevuseks" ja "paljususeks". 

"Mitmekesisus" on siiski "diversity" ja "erinevus" on "difference". Ei ole sama tähendusega sõnad.

Erinevus rikastab ajupesu

Üks Eesti progressiusu keskseid organisatsioone korraldas kunagi ajupesukampaania "erinevus rikastab". Org selgitab kampaania eesmärke kui "sallivuse, mitmekesisuse ja kaasatuse, võrdõiguslikkuse ning võrdse kohtlemise edendamist." Inimväärlased üritavad teha "mitmekesisusest" ja "erinevusest" ühe asja, kuid see nõuab parajat määra ajuhaigust, et neid pidada eesti keeles ühesuguseks.

Miks siis "mitmekesine" on ikkagi ilus sõna?

Kesist toitu hoolikalt kokku pannes võib "mitte-kesine" kokk teha valmis söödava roa, hea juht võib kesiste alluvatega teatud juhul heaoluühiskonnas ka kuhugi välja jõuda, kuid enamasti keskpärasus elik kesisus võimendavad teineteist. Keskpärased inimesed üldjuhul ei salli enda ümber endast arukamaid inimesi ja "kesised" inimesed võimendavad kesisust. Kui panna valitsusse kokku palju Kaja Kallaseid, ei tule sellest välja palju parem valitsus, vaid palju rohkem elektrimolekule; nürimeelset, Eesti inimeste heaolu hävitavat rohepööret, vihakõne keelustavat, külmetushaiguseid totalitaarse käsumajanduse ja süstiapartheidiga ravivat riigikorda.

Kui asjad lähevad jamaks, näiteks tuleb sõda, siis on vaja kiirkorras langetada võimalikult õigeid otsuseid, mitte oodata probleemide möödumist, et saaks valitsema hakata. Sõjaväes on "mitmekesisus" nõtrus ja kõige jõulisemad on üksused, kus on koos ühest soost ja enam vähem ühesugused, ühte moodi hariduse, haridustaseme ja väljaõppega, ilma vaimsete probleemide ning intelligentsitasemega inimesed. Inimesed on lihtsalt niiviisi ehitatud. Inimesed tunnevad ennast kõige turvalisemalt ja jõulisemalt omasuguste seas. USA proovis selle Vietnami sõjas nõndanimetatud "McNamara idiootidega" järele. Sõjaväes pole suurt midagi peale hakata inimestega, kelle IQ jääb alla 90 punkti, sest sellised inimesed on suurem oht iseendale ja oma kaaslastele kui vaenlastele. 

​Kui DIE dogmaatikute arust on "mitmekesisus" midagi kiiduväärset, siis normaalsete inimeste jaoks võiks see kujutada endast pigem sõimusõna. "See kollektiiv on nii mitmekesine" tähendab sõnade algsele tähendusele truuks jäädes, et ettevõttes töötavad kesiste, isegi viletsate, oskustega inimesed. Kui mõni ettevõte kiitleb "mitmekesisusega", siis on kohe teada, et tegemist on mitte nii teravate pliiatsite ja karja mitte kõige kiiremate loomadega, mis ilmselt väljendub ka nende toodetes ning teenustes.

Ameerika Ühendriikide demokraadid saatsid mitmekesisusele ohvrit tuues, positiivselt diskrimineerides, ülemkohtusse proua, kes ei tea, "kes on naine". California on Ameerika Ühendriikides kõige rpogresiusklikum osariik, mille usukeskus on omakorda San Francisco. California on samuti osariik, mis kehtestas USAs esimesena abieluvõrdsuse, on üks kõige jõulisemaid rohepöörajaid ja mitmekesistajaid. Täna põgenevad sealt kõik, kellel see on vähegi võimalik. Sellised on viljad, mida kannab progressiusu "mitmekesisuse" puu.

"Halastage lõpuks keegi ometi, meie viletsus on nii mitmekesine."

* Kõikide progressiusu erinevate vanemate ja uuemate harude uuskeele iseloomulikuks jooneks on eriline lembus akronüümide vastu. Normaalsed inimesed võivad poolearuliste progressiusklike vastu kasutada nende omi relvi ja hea uus ilm, mida ehitavad ÜRO, Euroopa Liit ja Eesti tänane viletsus, ongi paras roppus (HUI).