Deemonid Pilt: John Corrigan/Midjourney/Catholic Weekly

Läänemaailma progressistlikud valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, suurettevõtted ja üleilmastunud MTÜ-tööstus peavad juunit "uhkuse kuuks". "Uhkus" tähendab siinkohal omasooiharust, "soomuutmist" ja raskekujulisi luulusid, mille pusletükke kokku ladudes tuleb välja Saatana pilt, kirjutab Karol Kallas.

Juuni on rahvusvaheline tähestikurahva pidukuu. Tähestikurahvas, kelle kooslust tähistatakse progressistlikus uuskeeles akronüümiga LGBTQIA2S+, on revolutsiooniline liikumine, mis tähendab, et selle revolutsioon on igikestev, mis on põhjus, miks osutatud akronüüm muutub igavesti pikemaks, mille tõttu võiksid pisut traditsioonilisema meelelaadiga inimesed kasutada selle koha peal sõna "tähestikurahvas". Vaimumaailma kiigates on tegemist üsna puhtakujulise stanismiga. Satanistide lemmikdeemoniks/-Saatana esindajaks on Baphomet, kellel on nii mees- kui naissoo tunnused ja kes armastab lapsi. Saatana eesmärgiks on ära rüvetada kõik Jumala loodu.

Üldlevinud on kõnekäänu "miks ma pean tõestama, et ma ei ole kaamel" erinevad vormid. Tähestikurahvas teeb enam-vähem kõik, et "kaameli" moodi välja näha. Selleks pole vaja isegi pikemat mälu kui vaadata tagasi viimasele Euroopa tähestikurahva suurimale peole Eurovisioonile. Sarved, pimeduse kroonid, must päike ja "soomuutjad" olid ainult mõned šõud läbivad sümbolid.

Tähestikurahva revolutsionäärid on imbunud Eesti võimustruktuuride kõige kõrgemasse ešeloni. Sotsiaalministeeriumi salapärase sooga kantsler käsutas 2023. aastal ministeeriumi töötajad Tallinnas toimunud tähestikurahva karnevalile väites, et tegemist oleks nagu põhiõiguste kaitsmisega: "Tule ja marsime koos inimõiguste kaitseks!" Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo arvab, et sugu on inimese enda määrata. Eesti ministeeriumite, riigiasutuste ja saatkondade ees lehvivatest vikerkaarelippudest rääkimata.

Mida Eesti valitsus ja sotsiaalministeerium tegelikult kaitsta ja kehtestada tahavad? Tõikade koos vaatamine näitab, et puhast kurjust  ja kõik vikerkaareideoloogiaga kaasas käivad tegevused on Saatana templi sümbol-deemoni Baphometi auks peetavad riitused.

Aleister Crowley peegeldused

Tänapäeva satanismi ühe tuntuma esindusorganisatsiooni Saatana templi (The Satanic Temple; TST) sümboliks on sokupea ja nii naise kui mehe suguorganitega "tarkust" kehastav deemon Baphomet.

Nimetatud deemoni nimi on tuvastatav esmalt 11. sajandi alguses toimunud ristisõdade ajast. 14. sajandil süüdistati tema kummardamises templirüütleid, mõned allikad viivad Baphometi päritolu tagasi aastatuhandete taha ja kaasaja "popkultuuri" kuulsuseni jõudis see elukas ühe 20. sajandi tuntuma satanisti Aleister Crowley vahendusel.

Üllitises "Magick (4. raamat)" kinnitab Crowley, et Baphomet on jumalik androgüün ja "salapärase täiuslikkuse hieroglüüf" ning sedasi nähtudes ta peegeldab: 

"Mis juhtub üleval, see peegeldub all(a) või nii kui üleval, nõnda ka all." 

(Mida see lause laiemalt tähendab elik kui palju tähendusi sellel on, saab lugeda siit.)

Oma Jumalat ja Isandat Jeesust Kristust teenivaid kristlasi ühendab soov saada Kristuse sarnaseks. Uue Testamendi 1. Peetruse kirjast (2:21) saab lugeda:

"Selleks te olete kutsutud,
sest ka Kristus kannatas teie eest,
jättes teile eeskuju,
et te käiksite tema jälgedes." 

Nii nagu ülal, nii ka all…

Kurjus ei loo ise midagi, ta suudab ainult olemasolevat rüvetades jäljendada.

Inimeste sugu muuta ei ole võimalik. Seda ei ole võimalik teha tänaste teaduslike ega meditsiiniliste tehnoloogiatega ja ei saa ka kunagi olema. Naise kõik rakud on naise kromosoomidega ja mehe kõik rakud on mehe kromosoomidega. Inimeste kaks sugu on loodusseadus ja "soomuutmise" teema lõpeb selle koha peal ära. Inimene pole sõda loodusega mitte kunagi võitnud. Üks progressiusu kõige nürimeelsemaid eksimusi on viimase 200–300-aastase tormilise teaduse ja tehnika revolutsiooniga tekkinud usupimedus; usk uude maailma, uude inimesse ja inimese "kõikvõimsusse". Looduse jaoks pole mõnisada aastat samas silmapilkki.

Nii nagu ülal, nii ka all… Tahab kurjus Jumalat peegeldada, tema loodut ehk loodust rüvetada ja inimesed enda sarnaseks muuta.

Kristlane saab läbi pühendumise Kristuse sarnaseks. Saatan on oma jüngritele – kes ei pea isegi sellest midagi teadma, et nad on jüngrid – andnud võimaluse muutuda mitmel kujul enda, sealhulgas oma deemoni Baphometi sarnaseks. 

Kurjuse teenimine nõuab ohvreid. Kui pahed ja paadumine teevad kurjuse poole liikumise teel ära suure töö, siis suur samm Baphometi sarnaseks saamise rännakul on hetk, kui inimene sirutab oma käe puberteeditõkestite ning hormoonitablettide järele. Pühendunumate jaoks on kirurginuga. Neid rituaale nimetatakse uuskeeles mastektoomiaks, falloplastikaks, vaginoplastikaks ja larüngoplastikaks. Pole ime, et tänane Ameerika Ühendriikide demokraatide valitsus on oma südameasjaks võtnud sooväänikute, eriti laps-sooväänikute kaitsmise.

Nii saab ühel inimesel näiliselt olema kaks "sugu" ja valede isanda ideoloogid selgitavad sinna juurde, et "sugu on sotsiaalne konstruktsioon ja sooväänikutel hakkab peale soo väänamist jube hea".

Inimene saab oma peas ja tüsistatud kehaga Baphometi sarnaseks.

Kuid mitte ainult…

Nii nagu muinasjuttudest on teada, on ohverdamiseks eriti kõrges hinnas lapsed ja eriti noored neitsid. Täna on üle maailma poiste ning tüdrukute soomuutmise suhe ümmarguselt kaks meessoost kaheksa naissoost inimese kohta. 

Sooväänikutest teeb ohvrid asjaolu, et sootüsistamine muudab inimesed eluks ajaks invaliidiks, enesetapjate hulk on nende seas kordades suurem, üldjuhul vaevavad neid vaimsed probleemid ja nii edasi. 

Sokupea, sõrad ja tiivad

Kui tähestikurahva tähestikku edasi vaadata, on sinna sisse kirjutatud loomastumine. Näiteks Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi koolisüsteemist on teada ohtralt lugusid, kus õpilased ütlevad, et nad on näiteks kass või koer ja kui õpetaja nende käest midagi küsib, siis vastuseks kräunuvad või hauguvad. Samuti näeb "uhkuse" karnevalidel üle ilma ennast koeraks kostümeerunud tagumikku kinnitatud sabadega inimesi ja tähestikurahva üks omaette haru on inimesed, kes nimetavad ennast "vastikuteks sigadeks" (nasty pig).

Pilt: Amazon.ca

Kõik eelpoolkirjeldatud ohvrid teenivad ainult kõige ilusa ja inimliku rüvetamise ning ühiskonnas lahkhelide ja kaose külvamise eesmärki.

Karneval

Uhkuse kuu ja tähestikurahvaga laiemalt käivad kaasas erinevad karnevalid. Tänavune Eesti tähestikurahva protsessioon-karneval on üks kultuuripealinna Tartu 2024 tähtsündmuseid ja toimub 17. augustil.

Karneval tänapäevases mõistes on algupäraselt enne paastuaega tähistatav mitmepäevane kristlik püha, mille käigus inimesed enne 40-päevast paastu lõbutsevad, korraldavad protsessioone ja kannavad erinevaid maske.

Tähestikurahva "uhkuse" marss pole asjaosaliste väljanägemist vaadates midagi muud kui karneval. Paraadiga pole sellel – nagu Mändmaa seob uhkuse karnevali Eesti vabariigi aastapäeva tähistamisega – suurt midagi ühist, kuna sõnaraamatu järele on paraad "​​rivistunud väeosade, sportlaste vm pidulik ülevaatus; lõpeb hrl möödamarsiga paraadi vastuvõtjaist". Kui kasutada tähestikurahva karneval-protsessiooni kohta sõna "paraad", siis see tähendab, et selle võtab keegi "vastu", kelleks saab olla vaid Saatan.

Kurjuse "tarkus" ja Albert Einstein

Ühispartei religiooniks on progressiusk. Progressiusk kummardab teadust. Väidetavalt on sooväänamine mRNA süstide "kasudega" võrreldav puhas ja vastuvaidlemist mitte salliv teadus. Äraspidiselt kummastav on jälgida ühekorraga progressiusu "pühaku" Albert Einsteini kristluse vastast raevu ja kuidas ta samas heitis ise põllemeeste rüppe, mis on puhas esoteeriliste rituaalide täitmine ning tont teab kelle kummardamine. Ehk Einstein, kes on väidetavalt käegakatsutava ajaloo üks targemaid inimesi, osales kummalistes rituaalides ja andis au kummalistele sümbolitele.

Kõrvalmärkusena võib välja tuua, et Einstein kuulus samasse looži kui Euroopa Liidu üks "isadest" Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi.

Kõik eelpool kirjeldatud näited ja toodud pahupidi paralleelid kuuluvad valda, mida ainult mateeriasse uskujad nimetavad "müstikaks". Saatanat, ega Baphometi käega katsuda ei saa, aga eluks ajaks invaliidistatud inimesed on päris. Soo väänamine, loomastumine ja perverssused ei ole inimlikud. Seksiveidrused, uuskeeles "kväärlus", on ebanormaalsed ning need on kurjus.  

Liiga palju pusletükke sobitub liiga hästi kokku, et neist ükskõikusest või poliitkorrektsusest johtuvalt mööda vaadata.

Kui tähestikurahva esimest kolme tähte – "L", "G" ja "B" – võib kuidagi pidada moraaliküsimuseks, siis kõik, mis sealt edasi tuleb, on nii puhas kurjus kui hullus. Nii nagu Einsteini vabamüürlastega ühte heitmine paistab "kummalisena", ei tohiks ka teadlikumad inimesed tähestikurahva satanismist mööda vaadata.

Sümbolid, millele ohvreid tuuakse, on väärt tähelepanu. Probleemidest saab lahti ainult probleemidest rääkides ja neid tunnistades.

Kui laste ohverdamine Baphometile tundub liiga raju mõttekäiguna, siis ei tohi unustada ära, et vikerkaar tähistab Jumala lepingut inimestega ja tähestikurahva vikerkaarelipp peaks korralikule kristlasele avaldama samasugust muljet kui punavalgemustas värvikombinatsioonis svastika põhimõttelisele juudile. Vikerkaar on jumalik sümbol, mis on püha kristlastele ja juutidele ning sellest on tehtud midagi … mitte-püha.