Olgem ausad: europarlamendi valimistel toimub parteide nimekirjade raames häälte ümberjagamine

Illustratsioon: maxxyustas/Bigstockphoto.com

Vastupidiselt Igor Gräzini väitele toimub Euroopa Parlamendi valimistel partei nimekirja siseselt häälte ülekandmine – kui mitte formaalselt, siis sisulises tähenduses kindlasti, selgitab Varro Vooglaid.

Mõne päeva eest vaatasin Igor Gräzini videoklippi, kus ta rääkis Euroopa Parlamendi valimiste korda kommenteerides, et hääletussüsteemi kohaselt mitte mingisugust häälte ülekandmist ei toimu. “Iga hääl, mille annate Igor Gräzini poolt on väga hea hääl ja läheb ainult Igor Gräzinile. Ja nii on meie kõikidega. Siin on hääletussüsteem selline, et kelle poolt hääletate, see ka teie hääle saab,” toonitas ta.

Paraku ei vasta see selgitus tõele, sest tegelikult toimub europarlamendi valimistel partei nimekirja siseselt ilmselgelt häälte ülekandmine. Või kui terminoloogiliselt täpsem olla, siis lähevad partei nimekirjas kandideerinud isikutele antud hääled justkui ühte kaussi, milleks on partei nimekiri, ning sealt jagatakse need mandaatide arvutamisel ümber neile, kes said selles nimekirjas kandideerides kõige rohkem hääli.

Ehk nagu selgitas süsteemi Vabariigi Valimisteenistuse esindaja: “Euroopa Parlamendi valimistel nimekirja kandidaatide hääled liidetakse ja mandaadid jaotatakse vastavalt erakondade nimekirjadele antud häälte arvule (üksikkandidaati käsitletakse Euroopa Parlamendi valimistel kui ühe kandidaadiga nimekirja). Seejärel reastatakse kandidaadid nimekirjasiseselt vastavalt saadud häälte arvule ning nimekirjast valituks osutub enim hääli saanud kandidaat või kandidaadid.”

Kui europarlamendi valimistel mingit häälte ülekandmist ei toimuks, siis oleks ka parteide nimekirjad mõttetud, sest tegu oleks sisuliselt ühe üleriigilise ringkonnaga isikuvalimistega, kus parteide kandidaadid ja üksikkandidaadid oleks täpselt samas seisus ning valituks osutuks lihtsalt kuus kõige enam hääli saanud isikut. Tegelikult oleks just see kõige lihtsam ja õiglasem valimiste süsteem.

Paraku nii need valmised ei toimu. Millised praktilised järeldused sellest teha, see jäägu igaühe enda otsustada. Täpsemat selgitust selle kohta, kuidas Euroopa Parlamendi valimiste tulemused kindlaks tehakse, saab aga lugeda Vabariigi Valimisteenistuse kodulehelt.

Fookuses: Euroopa Parlamendi valimistel käib võitlus globalistide ja patriootide vahel

Kui peate Objektiivi tegevust oluliseks, siis toetage seda annetusega! Annetuse vormistamine annetustelehel võtab vaid mõne hetke. Täname!