Selliseks sündinud ja ei saa midagi muuta? Õrnutsev paarike Londoni 2002. aasta homomarsilt. Foto: Scanpix

Kuigi paljude – koguni üsna suure osa religioossete ja konservatiivsete inimeste – arvates on homoseksuaalsus kaasa sündinud, pole selle kohta teaduslikke tõendeid, kirjutab Mark Hodges.

2015. aastal tunnistas suurem osa ameeriklasi, et nad usuvad, et homoseksuaalsus on kaasa sündinud.

Uuringufirma TNS Gallup küsitluses vastas 51% ameeriklastest, et osa inimesi sünnib gei või lesbina, samas vaid 30% arvates määravad seksuaalse sättumuse välised tegurid nagu kasvatus ja keskkond.

Kuid teadus ei kinnita seda üldlevinud väidet. Vähemalt kaheksas suuremas uuringus, mis on maailmas läbi viidud, on leitud, et homoseksuaalsus ei ole geneetiline kõrvalekalle.

Perekonnauuringute nõukogu (Family Research Council) liikme Peter Spriggi sõnul võimaldavad need arvukad ja ranged identsete kaksikute uuringud vastu vaielda “geigeeni” kui sellise olemasolule. Kui homoseksuaalsus on kaasasündinud ja eelnevalt kindlaks määratud, siis peaksid mõlemad ühemunakaksikud olema homoseksuaalsed, kui üks seda on.

Peale selle avastati veel ühes, Yale’i ja Columbia ülikooli uuringus, et ühemunakaksikute puhul esineb homoseksuaalsust 6,7%-l meessoost ja 5,3%-l naissoost isikutel. Ühemunakaksikute madal homoseksuaalsuse tase – umbes 6% – on kergesti seletatav seda nähtust soodustavate tegurite, mitte loodusega.

Teadlased Peter Bearman ja Hannah Brueckner jõudsid järeldusele, et üheks määravaks teguriks on keskkond. Nad lükkasid kindlalt tagasi “sotsiaalsest kontekstist sõltumatu geneetilise mõju” kui homoseksuaalsuse põhjustaja. “Meie tulemused toetavad hüpoteesi, et hilisemaid romantilisi suhteid samasooliste vastu mõjutab madalam soopõhine sotsialiseerumine varases lapsepõlves ja eelpuberteedis.”

“Madalam soopõhine sotsialiseerumine” tähendab, et poiss kasvab ilma isa või tüdruk ilma ema positiivse kuvandita.

Seega, arvestades tõendeid, ei ole Spriggi sõnul “geiks keegi sündinud”.

Psühhiaatrid William Byne ja Bruce Parsons võtavad selle teadusliku teooria kokku järgmiselt: “Kriitiline ülevaade näitab, et puuduvad tõendid, mis kinnitaksid bioloogilist teooriat … Tegelikult näib praegu valitsevat suundumus alahinnata olemasolevate psühhosotsiaalsete mudelite selgitusjõudu.” Teisisõnu, homoseksuaalsus on psüühiline haigus ja mitte midagi sellist, mis on inimesel kaasasündinud.

Mõned homoseksuaalid on avalikult tunnistanud et nad on ise endale sellise elustiili valinud. Lindsay Miller, kes kirjeldab ennast lesbina, kaebas igakuises ajakirjas Atlantic: “Ma olen pettunud heterotes ja suhtun varjatud üleolekuga neisse, kes usuvad, et homoseksuaalid ei saa sinna midagi parata ja neid tuleks seetõttu kohelda sallivuse ja haletsusega.”

“Ma ei sündinud sellise kalduvusega,” kirjutas ta. “Ehkki ma elan praegu sellist elu, ei tähenda, et mul polnud muid võimalusi. Te eksite – ma lihtsalt valisin sellise eluviisi.”

Bryan Fischer Ameerika Pereliidust (American Family Association) kirjutas: “On aeg saata arusaam “ta on geiks sündinud” ekslike ideede surnuaeda selle hauaplatsi kõrvale, kus lebab müüt, mille kohaselt päike pöörleb ümber maakera.”

Ja veel, sellest müüdist lasevad ennast petta vahel isegi usklikud ja konservatiivid. Vastavalt uuele Gallupi küsitlusele on vabariiklased lõhestatud selles suhtes, kas ameeriklased on sündinud homoseksuaalsena (40%) või on omasooiharus tingitud keskkonnateguritest (36 protsenti).

Varasemates arvamusküsitlustes oli suurem osa vabariiklastest seisukohal, et homoseksuaalsus pole kaasa sündinud. Nüüd peavad nad seksuaalset sättumust selle küsitluse põhjal “kivisse raiutuks”, mitte valikuks või kasvatuse tagajärjeks. Kokkuvõttes usub 62% demokraatidest, et homoseksuaalid on sellisena sündinud.

See küsimus mõjutab ka vabariiklasi, kes nagu kõik poliitikud teevad üldisi avaldusi küsitluste põhjal. Presidendikandidaat dr Ben Carson vabandas hiljuti üksnes vihje pärast, nagu saaksid inimesed valida, kas olla gei või lesbi. Senaator Marco Rubio ütles, et kuigi ta ei toeta samasooliste abielu, usub ta, et osa inimesi on sündinud geiks või lesbiks.

Fischeri sõnul peaks ühiskond ja eriti meie presidendikandidaadid oma poliitikas juhinduma meditsiinilisest ja teaduspõhisest reaalsusest, mitte küsitlustest. “Kui homoseksuaalne käitumine on valik, siis saab riiklikku poliitikat vabalt kujundada, uurides ausalt, kas selline eluviis on tervislik ja kas seda tuleks julgustada, või on ta ebatervislik ja ohtlik ning seega hoiatada,” kirjutas ta.

Praegu ei toimu mingit arutelu homoseksuaalse eluviisiga kaasnevate terviseohtude kohta. Fischer märgib, et Geide ja Lesbide Tervishoiuühing (Gay and Lesbian Medical Association) tunnistab, et homoseksuaale ähvardab suurem AIDSi, uimastite ja alkoholi kuritarvitamise, depressiooni ja ärevushäirete, hepatiidi, suguhaiguste ning eesnäärme- ja käärsoolevähi oht.

Fisheri sõnul see ei ole käitumine, mida ratsionaalne ühiskond peaks ignoreerima, toetama, tunnustama, edendama või sisepoliitikas või turuplatsil soovima karistada. “See on üks valik ja peale selle halb”.

Gallupi küsitlusest, mis viidi läbi 6.–10. maini 2015, selgus ka, et rekordilistelt kõrge arv ameeriklasi toetab samuti samasooliste abielu.

Küsitlus põhines telefoniintervjuudel juhusliku valimi põhjal, mis koosnes 1 024 täiskasvanust, vanuses 18 ja enam, kes elavad Ameerika Ühendriikides. Organisatsiooni sõnul on valikuvea suurus ±4 protsendipunkti 95% usaldusnivoo korral.

Veebilehelt LifeSiteNews tõlkinud Maie Luus