Klaus Schwab Davose koosviibimise avamisel 20.01.2020 Foto: Scanpix

"Kui me tegutseme kiiresti ja ühiselt, ootab meid peale käesolevat kriisi ees parem maailm. Covid-19 kriisile reageerimisega kaasas käinud kiired muutused näitavad, et meie majandusliku ja sotsiaalse vundamendi lähtestamine on võimalik. Käesolev kriis on parim võimalus sidusrühmade kapitalismi käivitamiseks ja alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas seda on võimalik saavutada," kirjutab Maailma Majandusfoorumi juht Klaus Schwab oma programmilises arvamusloos, mis avaldati käesoleva aasta 3. juunil.

Covid-19 piirangud võivad järk-järgult leebuda, kuid äng maailma sotsiaalsete ja majanduslike väljavaadete pärast ainult ägeneb. Põhjuseid muretsemiseks on küllaga: juba on alanud kiire majanduslangus ja meie ees võib olla kõige hullem majanduslik allakäik alates 1930. aastatest. Teisalt kuigi selline väljavaade on tõenäoline, pole see samas vältimatu.

Selleks, et meid ootaks ees parem tulevik, peab maailm tegutsema ühiselt ja kiiresti, et korraldada ümber kõik meie ühiskondade ja majanduste tahud, alates haridusest kuni sotsiaalsete lepingute ning töötingimusteni. Osalema peavad kõik riigid, alates Ameerika Ühendriikidest kuni Hiinani ja ümber korraldada tuleb kõik tööstusharud, alates naftast ning gaasist kuni tehnoloogiani. Lühemalt öeldes on meile vaja kapitalismi "Suurt Lähtestamist".

Suure Lähtestamise tegemiseks on palju põhjuseid, kuid kõige kiireloomulisem neist on Covid-19. Pandeemia on tänaseks põhjustanud sadade tuhandete inimeste surma [arvamus on avaldatud 3. juunil] ja tegemist on hiljutise ajaloo ühe kõige tõsisema tervisekriisiga. Lisaks, kuna ohvreid tuleb aina juurde, pole see kaugeltki möödas.

Pandeemial on majanduskasvule tõsised ja kaugeleulatuvad tagajärjed riigivõlale, tööhõivele ja inimeste heaolule. Financial Times kirjutab, et juba täna on valitsuste võlg jõudnud rahuaja rekordtasemele. Samamoodi sööstab paljudes riikides kõrgustesse töötute arv. Näiteks USA-s on alates märtsi keskpaigast ennast töötuna arvele võtnud üks neljast töötajast ja iga nädal lisandub töötute ridadesse rekordarv inimesi. Rahvusvaheline valuutafond ennustab, et maailma majandus kukub käesoleval aastal kolm protsenti – ehk väljavaateid on nelja kuuga 6,3 punkti alla hinnatud.

Lisaks süvendavad majandusprobleemid kliima- ja sotsiaalseid kriise. Paljud riigid on Covid-19 vabanduseks tuues lõdvendanud oma keskkonnahoiu reegleid ja nende jõustamist. Lisaks suurenevad sotsiaalsed pinged ja rahulolematus, näiteks kasvava ebavõrdsuse pärast – USA miljardäride vara on kriisi ajal märgatavalt kasvanud.

Kui nimetatud kriisidele tähelepanu ei pöörata, siis muudavad need koos Covid-19-ga maailma veelgi rohkem jätkusuutmatuks, suurendavad ebavõrdsust ja muudavad maailma palju hapramaks. Järk-järgulistest meetmetest ja ad hoc viisil probleemidele reageerimisest pole sellise stsenaariumi puhul tolku. Me peame oma sotsiaalsetele ja majanduslikele süsteemidele ehitama täiesti uue vundamendi.

Kõik see nõuab seninägematult ambitsioonikat koostööd. Kuid see ei ole võimatu unistus. Pandeemiaga käib kaasas lootuskiir, mis näitab, kui kiiresti oleme me valmis oma eluviise muutma. Pea hoobilt olid äriettevõtted ja inimesed valmis loobuma tegevustest, mida senini peeti elutähtsateks, alates lennureisidest kuni kontoris tööl käimiseni.

Samamoodi on riikide elanikud valdavalt näidanud üles ohvrimeelsust tervishoiutöötajate ja teiste hädavajalike ametite töötajate ning haavatavate rühmade, nagu näiteks vanurid, tervise heaks. Paljud ettevõtted toetavad oma töötajaid, kliente, kohalikke kogukondi, mis osutab nihkele teatud liiki sidusrühmade kapitalismi (stakeholder capitalism) suunas, millele on varem tähelepanu pööratud ainult sõnades.

Selgelt on näha, et olemas on tahe ehitada üles parem ühiskond. Me peame seda tahet kasutama ära meile ülivajaliku Suure Lähtestamise läbiviimiseks. Selleks on vaja tugevamaid ja senisest tõhusamaid valitsusi ja see ei tähenda ideoloogilist sundi teha need suuremaks. Samuti on selleks kõigeks vaja, et igal sammul lööks kaasa erasektor.

Suure Lähtestamise tegevuskaval on kolm peamist osa. Esimene juhiks turud õiglasemate tulemuste suunas. Selle saavutamiseks peavad riikide valitsused omavahel tõhusamalt koordineerima maksu-, regulatsioonide- ja rahapoliitikat, täiendama kaubanduslepinguid ning looma tingimused "sidusrühmade majanduse" tarbeks. Ajal kui maksulaekumised vähenevad ja avalik võlg on plahvatuslikult kasvamas, on valitsustel võimas ajend selliste eesmärkide poole püüdlemiseks.

Suure Lähtestamise kolm osa:
– turud peab tegema õiglaseks;
– tohutud investeeringud peab suunama "ühistesse eesmärkidesse", nagu näiteks võrdsus ja jätkusuutlikkus;
– üldise hüve tarbeks peab ellu rakendama neljanda tööstusrevolutsiooni saavutused.

Lisaks peavad valitsused viima läbi vajalikud reformid, mis toetavad õiglasemat majandust. Sõltuvalt riigist võib see tähendada tulumaksu muutmist, fossiilkütuste subsideerimise lõpetamist, uusi intellektuaalomandi-, kaubanduse- ja konkurentsireegleid.

Teine Suure Lähtestamise tegevuskava osa tagab, et investeeringuid tehtaks ühiste eesmärkide nimel, nagu näiteks võrdsus ja jätkusuutlikkus. Võimaluse selleks annavad paljude valitsuste poolt läbi viidavad suured investeeringuteprogrammid. Näiteks on Euroopa Komisjon avalikustanud 750 miljardi euro suuruse taastefondi kava. Samamoodi kavatsevad ambitsioonikalt oma majandust turgutada USA, Hiina ja Jaapan.

Selle asemel, et kasutada selliseid fonde, või privaatsfääri ja pensionikassade investeeringuid vana süsteemi pragude täitmiseks, peaksime me neid vahendeid kasutama uue süsteemi loomiseks, mis on pikemas perspektiivis palju vastupidavam, õiglasem ja jätkusuutlikum. See tähendab näiteks linnade "rohelise" infrastruktuuri väljaehitamist ja stiimulite loomist erinevate tööstusharude tarbeks, et need parandaksid oma keskkonna-, sotsiaal- ja hea valitsemistava mõõdikuid.

Kolmas ja viimane Suure Lähtestamise tegevuskava prioriteet on rakendada neljanda tööstusrevolutsiooni saavutused üldise hüve saavutamiseks ellu, pöörates erilist tähelepanu tervishoiule ja sotsiaalsetele väljakutsetele. Covid-19 kriisi ajal on ettevõtted, ülikoolid ja teised organisatsioonid ühendanud jõud, et arendada välja diagnostika- ja terapeutikaseadmeid ning võimalikke vaktsiine. Lisaks on rajatud testimiskeskuseid, loodud mehhanisme nakkuse jälgmiseks ja parandatud telemeditsiini lahendusi. Kujutage ette, milliseid tulemusi annaks, kui sellised koordineeritud pingutused leiaksid aset kõigis majandusharudes.

Covid-19 kriis mõjutab igas maailma nurgas inimeste elude kõiki tahke. Kuid tragöödia ei tohi jääda selle kriisi ainsaks päranduseks. Vastupidi, pandeemia on avanud meile harvaesineva, kuid kitsa võimaluste akna selleks, et mõelda järele, mõelda ümber ja lähtestada oma maailm. Lähtestada oma maailm hulga tervema, õiglasema ja jõukama tuleviku tarbeks.

Explore The Great Reset Transformation Map

Suure Lähtestamise ingliskeelne kaart. Allikas: WEF

Toimetas Karol Kallas