Euroopa õigusest ei tulene riikidele kohustust kiita heaks samasooliste "abielusid". Foto: Zolnierek/Bigstockphoto.com

Põhja-Iirimaa kõrgem kohus on lükanud tagasi kaks vaiet eesmärgiga tunnustada samasooliste partnerlust kui abielu ning selgitanud, et küsimus kuulub seadusandluse valdkonda.

Nagu nentis kohtunik John O'Hara, võimaldab Euroopa õigus küll valitsustel "homoabielu" seadustamise ettepanekut esitada, kuid ei nõua seda.

Mitme paari advokaadid olid nimelt väitnud, et Põhja-Iirimaa seadus on vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooni kaheksanda artikliga, kuna ei austavat nende klientide era- ja pereelu.

Põhja-Iirimaa on ainus osa Ühendkuningriigist, kus "abielu" kahe mehe või kahe naise vahel on keelatud.