Foto: Bigstockphoto

Tallinna ringkonnakohus tühistas teisipäeval halduskohtu määruse, millega kohustati valitsust andma esialgse õiguskaitse korras kohtusse pöördunud inimestele tõend, mis võrdsustaks nende Covid-tõendi kehtivuse vaktsineeritutele väljastatava tõendi kehtivusajaga, mis on üks aasta, kirjutab ERR.

Kui Tallinna halduskohus leidis, et kümnekonnale vaktsineerimata inimesele tuleb asja sisulise arutamise lõpuni esialgne õiguskaitse anda, siis ringkonnakohus andis õiguse valitsusele ja leidis, et uudse ja eriti ohtliku nakkushaiguse ohu tõrjumisel on põhjendatud lähtuda ettevaatuspõhimõttest, mille järgi tuleb säärase nakkushaiguse ohtu kohaste meetmetega võimalikul suurel määral vähendada.

Lisaks leidis ringkonnakohus, et kaebajatel on võimalus piirangutest vabaneda läbi enda vaktsineerimise ja mingeid seda välistavaid asjaolusid nende puhul ei esine.

Täismahus saab ringkonnakohtu põhjendusi lugeda ERRist.

Toimetas Jaanus Vogelberg