MI5 peakorter, mis kannab nime Thames House Foto: Wikipedia

Ajal kui peaminister Boris Johnsoni valitsus valmistub luuretegevuse seaduste ülevaatamseks, otsustas Londoni kohus, et Ühendkuningriigi siseriiklik julgeolekuteenistus MI5 tohib volitada oma agente sooritama kuritegusid.  Põhimõtteliselt tähendab see, et MI5 töötajad tohivad inimesi tappa, neid röövida ja piinata.

Uurimisvolitustega Tribunali (Investigatory Powers Tribunal; IPT) kohtunikud leidsid, et MI5-l on seaduslik õigus anda oma informantidele voli lüüa kaasa kuritegelike grupeeringute tegevuses ja seda isegi juhul, kui sellega ei kaasne seaduse silmis vastutusest vabastamist.

Sellised õigused anti olemuselt Eesti Kaitsepolitseiga võrreldavale asutusele alles eelmisel aastal toonase peaministri Theresa May poolt, vahendab Bloomberg.

Ühe otsuse langetanud lohtuniku Rabinder Singhi sõnul seab nimetatud kaasus demokraatliku õigusriigi ette ühe kõige keerulisematest võimalikest valikutest.

Otsus langetati ajal, mil peaminister Johnson üritab Ühendkuningriigi seadusandluse viia vastavusse USA sarnaste seadustega – väidetavalt selleks, et oleks võimalik tõhusamalt astuda vastu Iraani, Põhja-Korea, Venemaa ja teiste vaenulike riikide teenistustes olevatele luurajatele, sabotööridele ning küberkriminaalidele.

Kohtunike hinnangul oleks MI5-e kuritegelikes organisatsioonides agentide pidamise keeld organisatsiooni põhieesmärkidega vastuolus.

Inimõiguslaste organisatsioonid, nagu näiteks Reprieve, kaebasid MI5-e kohtusse, et see keelaks MI5-e "edasise ebaseadusliku tegevuse ära". Kohus lükkas kaebuse häältega kolm poolt ja kaks vastu tagasi. Samas oli tegemist esmakordse juhtumiga IPT kahekümne aastases ajaloos, kus otsuse juures avaldati ka kohtunike lahknevad arvamused.

"IPT üle noatera langetatud otsus, mille juures avaldati ka esmakordselt eriarvamusel olevate kohtunike seisukohad, näitab kui mitmetimõistetav on valitsuse salateenistuste poliitika," kommenteeris tribunali otsust Reprieve direktor Maya Foa. Tema sõnul taotleb nende organistasioon luba otsus edasi kaevata.

"Salaagentide kasutamine on MI5 tegevuse, millega tagatakse riigi turvalisus, elulise tähtsusega osa," märkis Ühendkuningriigi siseministeerium oma lakoonilises kommentaaris.

Toimetas Karol Kallas