Foto: Bigstockphoto

Riigikohus ei võtnud menetlusse kaitseväe kassatsioonikaebust, mistõttu jõustus Tartu ringkonnakohtu 1. juuli otsus, mille kohaselt on kaitseväe töötaja töölepingu lõpetamine vaktsineerimatuse tõttu tühine. 

Riigikohus tegi eile määruse, millega jättis kaitseväe kassatsioonikaebusse menetlusse võtmata. Tegemist on esimese lõplikult jõustunud kohtuotsusega seoses vaktsineerimiskohustuse kehtestamisega ja töölepingu lõpetamisega seoses töötaja soovimatusega lasta end kohustuslikus korraks vaktsineerida. 

Kohus kinnitas, et tööandja ei saa nõuda ühepoolselt töötajalt vaktsineerimist, kui see pole poolte vahel olnud eelnev kokkulepe ja eeldus töökohustuste täitmiseks. Ringkonnakohus leidis, et äärmisel juhul saaks kõne alla tulla töö ümberkorraldamine ja sellest tulenevalt töötaja koondamine, kuid mitte vallandamine. 

Samal teemal on käimas veel üle 20 endise kaitseväelase, üle 15 kiirabitöötaja ja üle 50 politseiniku töövaidlused, vahendab ERR kaebajat esindanud Advokaadibürood Pallo & Partnerid. 

"Meil oleks võimalik ligikaudu 100 inimese vaidlused lõpetada tegelikult kompromissiga, kui lõpuks ometi soovitaks tunnistada, et sellised kohustusliku vaktsineerimise sisseseadmised polnud õigustatud ja leida õigusrahu ning läbi selle hoida ära kõik edasised kümnetesse tuhandetesse ulatuvad menetluskulud. Seni on kõik sel teemal vaielnud isikud saanud kohtus võidu – kõik kohtunikud üle Eesti ei saa ju eksida," lisas  advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff.

Toimetas René Allik