PPA peadirektor Elmar Vaher. Foto: Wikimedia Commons

Harju Maakohus otsustas eelmisel kuul tühistada Toompea meeleavaldusel osalenud Jaak Kangrole määratud trahv, mille põhjuseks oli viimasel kaasas olnud plakat, kus Eesti politseid võrreldi OMONi ja Gestapoga. Üks politseinikest tundis end plakatist solvatuna, kuid kohtu hinnangul pole see piisavaks aluseks väärteomenetlusele.

Algses väärteoprotokollis heideti Kangrole ette, et ta solvas 14. aprillil Lossi platsil toimunud meeleavaldusel politseiametnik Aigro Raudseppa oma plakatiga, kus oli kirjas "OMON – Eesti politsei – Natsi Gestaapo – vahet pole". Juunis määrati mehele ka trahv 200 eurot. Kangro sõnul protestis ta politseile täiendavate õiguste andmise vastu. Enda sõnul polnud tal alguses plakatit kaasas, kuid ta otsustas selle valmistada pärast seda, kui nägi, kuidas politseametnikud käitusid meeleavaldusel osalenud vanainimesega.

Kohtu hinnangul on aga selge, et Kangro plakati sõnum polnud suunatud ühegi konkreetse politseiniku vastu. Lisaks märkis kohus, et isegi siis, kui sõnumit tõlgendada solvanguna kõigi konkreetsel hetkel platsil viibinud politseinike vastu, poleks nende au ja väärikus riivatud sellisel määral, mis õigustaks karistusõiguslikku sekkumist.

Samuti tuleb kohtu sõnul silmas pidada konteksti – plakat oli väljas riigikogu ees toimunud meeleavaldusel, kus protestiti politseile täiendavate õiguste andmise vastu. Seega võib sõnumit tõlgendada ka sõnumina peamiselt just riigikogule.

Kangrot kohtus esindanud vandeadvokaat Kalev Aaviku sõnul loobus PPA otsuse edasikaebamisest, mis tema sõnul on sarnaste kaasuste puhul üldine muster. Aaviku hinnangul püüdis PPA ilmselt luua nö pretsedenti, mis võrdsustaks üldise sõnumiga plakati konkreetsete politseinike solvamisega. Kuna algselt PPAle esitatud protesti ei rahuldatud, otsustatigi tema sõnul pöörduda Kangro õiguste kaitsmiseks kohtusse.

Kohtu otsusega tuleb Kangrole tagastada ka seni PPA valduses olnud kõnealune plakat. PPA otsust edasi ei kaevanud. Riik peab tasuma ka Kangro õigusabikulud summas 2820 eurot.