Kohus. Foto: Bigstockphoto

Tallinna Halduskohus tegi täna kaks olulist esialgse õiguskaitse määrust, millega said SARS-CoV-2 antikehadega vaktsineerimata isikud läbi põdenute staatuse olenemata positiivse testi eelnevast olemasolust või 180 päeva piirangust.

Kohus leidis, et Vabariigi Valitsuse 23.08.2021. a korralduse nr 305 kohaldamisel tuleb käsitada antikehade olemasolu tõendava tõendi ettenäitamisel antikehadega kaebajaid samaväärselt COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isikuga, kes on esitanud enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi.

Teises haldusasjas leidis kohus, et Vabariigi Valitsuse 28.05.202 korralduse nr 212 punkti 5 alapunkti 1 kehtivus tuleb peatada järgmise piirangu osas: „ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva".

"Terviseameti poolt kohtule edastatud andmed näitavad veenvalt, et haiguse läbi põdenud inimeste uuesti haigestumise, sh raskesti haigestumise ja nende haiglasse paigutamise vajaduse tekkimise tõenäosus on oluliselt väiksem kui vaktsineeritud inimestel," seisab kohtu määruses.

„Kohus leidis, et 180 päeva piirang läbipõdemise määramisel ei ole kooskõlas ei teaduslike uuringute ega siseriiklike empiiriliste andmetega ning vastustaja vastuväited selle kohta, et vaktsineeritutel on kõrge kaitse ei ole asjakohased läbi põdenute kontekstis," sõnas advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff.

„Koroonatõendi vaidluses on lisaks haiguse läbi põdenutele kaebuse esitanud ka muud füüsilised ja juriidilised isikud, eesmärgiks on kontrollida korralduse õiguspärasust võimalikult erineva profiiliga kaebajate kontekstis. Kohus leidis, et neil kõigil esineb esialgse õiguskaitse vajadus, kuid jättis vastava taotluse teiste (mitte läbipõdenud) kaebajate osas rahuldamata, pidades olulisemaks rahvatervise kaitses väljenduvat ülekaalukat avalikku huvi," ütles advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat Kalev Aavik.

Esialgne õiguskaitse kehtib kuni kohtuasjas kohtuotsuse või menetlust lõpetava muu lahendi jõustumiseni.

Koroonatõendi kohtuasjas on korralduse nr 305 vaidlustanud 12 kaebajat, keda esindavad Advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat Kalev Aavik ja Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff.

Karantiinikaebuse kohtuasjas on korralduse nr 212 vaidlustanud 4 kaebajat, keda esindab Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff.

Vaidlusi toetab MTÜ Eesti Tsiviilallianss.

Toimetas Jaanus Vogelberg