26. novembril 2019 korraldas SAPTK Tallinnas, Õpetajate Majas Konservatiivse Konverentsi, mille raames toimus kaks arutelu. Neist esimene keskendus teemale "Millised on konservatiivide punased jooned?", arutelu saab vaadata ülaltoodud videosalvestusest.

Arutelu modereeris Oto Tuul ning sellest võtsid osa Markus Järvi, Henn Põlluaas, Malle Pärn ja Ivan Makarov. Diskussioonist jäi kõlama seisukoht, et konservatiivne maailmavaade peab olema lahutamatult seotud oluliste moraalsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste põhimõtetega ning seisma nende põhimõtete eest.

Esiteks püüti määratleda konservatiivse maailmavaate põhilisi jooni, milleks peeti läbivalt väärtusi ja väärtuspõhisust, sh kõrgemaid kristlikke väärtusi, tervemõistuslikkust ja ennast läbi aegade tõestanud teadmistest ja tavadest kinni pidamist ning nende edasi kandmist.

Nelja panelisti erinevate kirjelduste koondpildina võib konservatiivset maailmavaadet kokku võtta tervemõistusliku ja elulähedase hoiakuna maailma suhtes, mis võtab lugupidavalt eelnevatelt põlvedelt vastu teadmised, tavad ja traditsioonid, mis ennast on tõestanud ja pärandab need järeltulijatele edasi.

Seejuures püüab konservatiiv omandatud tõdedest ja väärtustest lähtuvalt ühiskonna eest heaperemehelikult hoolt kanda ja vajadusel seda taas õigele rajale suunata.

"Konservatiivsus ongi just tervemõistuslikkus ja ennast õigustanud väärtustest kinni hoidmine ja nende eest seismine," võttis oma vaate kokku Henn Põlluaas.

Kõik panelistid olid nõus ka ennast konservatiiviks pidama, kuid mõningaste mööndustega. Nimelt tõi Malle Pärn esile, et tänases maailmas on liberaalsus ja konservatiivsus justkui poolused vahetanud ja vabaduste eest seisavad konservatiivid, samas vabadusi tahavad vähemusgruppide huvides piirata nn liberaalid, keda oleks õigem pidada võltsliberaalideks. Seega peaksid klassikalises tähenduses liberaalid olema hoopis konservatiivid.

Markus Järvi rõhutas, et ta ei taha näha konservatiivsust, mis on olemuslikult ajast maha jäänud progressiivsus ja kaitseb liberaalide tehtud vigu 20 aastat hiljem. Konservatiividel peab olema julgust liberaalide rajatud teelt kõrvale astuda.

Arutelu põhiosas lahati järgnevalt konservatiivide olulisemaid põhimõtteid ja punaseid jooni ehk loodi selgust, millest konservatiivid tingimata ei tohi poliitlises-kultuurilises võitluses loobuda. Viimaks vaadati ka konservatiivse maailmavaate tulevikku.

„Ainult konservatiividel ongi tulevikku," sõnas Malle Pärn resoluutselt.

Kuula ja vaata lähemalt arutelu täispikast salvestusest.

Toimetas Oto Tuul

Galerii: Konservatiivsel Konverentsil arutleti konservatiivsuse tähenduse üle