Konservatiivse rahvaerakonna esimees Mart Helme tutvustamas "EKRE 10 käsku". Foto: Uued Uudised

Eile avalikustas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) Estonia Talveaias kohalike omavalitsuse valimiste üleriigilise platvormi, mis kannab nime "EKRE 10 käsku". Muuhulgas lubab EKRE lõpetada homo- ja multikultipropaganda koolides ja lasteaedades ning eelisarendada rahvuskultuuri. Sotside liider Jevgeni Ossinovski teatas seepeale Facebookis, et tema erakond on ainus, kes välistab koostöö "selle inimvaenuliku kambaga".

Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme sõnul ei olnud eesmärk kokku panna nimekirja valimislubadustest, sest poliitikud on valimislubaduste mõiste ära lörtsinud.

"Panime kokku 10 käsku, sest meie erakond ajab väärtustele tuginevat poliitikat. Meie valimisplatvorm on selgelt seotud erakonna rahvuskonservatiivse maailmavaatega ja mõeldud järgimiseks üle Eesti," ütles Helme.

Helme toob näiteks iibe teema. "Meie hinnangul peab Eesti rahva sündimuse tõstmisele kaasa aitama ka kohalik võim. Selleks tahame tõsta laste sünnitoetuse 1000 euroni kuus ja 1. klassi minevate laste ranitsatoetuse 500 euroni."

Eestlaste jõukuse kasvatamiseks on Helme sõnul vältimatu arendada rahvuslikku majandust ja väikeettevõtlust. "Eesti Me kuulutame sõja omavalitsustes lokkavale bürokraatiale ja lõpetame ettevõtjate kiusamise totrate euroregulatsioonidega."

Helme sõnul tuleb märkimisväärselt tõsta omastehoolduse toetust.

"Praegune toetus, mida omastehooldajad riigilt oma suure vaeva eest saavad, on lihtsalt piinlik. Me tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani, mis on tänavu 470 eurot kuus."

10 käsku sedastab, et eestlased peavad jääma oma maa peremeheks. "Me näeme, et üle Eesti on rajatud mitmeid pagulaskeskuse kohalike elanike tahte vastaselt. Meie oleme seisukohal, et kvoodiimmigrante omavalitsuse loata vastu ei võetaks ja lõpetataks kvoodi alusel Eestisse jõudnud sisserändajate ülalpidamine meie inimeste arvelt. Samuti piirame metsa- ja põllumaa müüki välismaalastele."

Samamoodi tahab EKRE kiirabi, politseid ja päästeteenistust igasse omavalitsusesse ning ööpäev läbi avatud valveapteeki igasse maakonda.

EKRE 10 käsku mõistab ühemõtteliselt hukka korruptsiooni. "Meie eesmärk on lüüa rehepapid valitsemise juurest minema ja lõpetada maksumaksjate raha raiskamine. Igasuguste hankelepingute suunamisele omadele teeme kiire lõpu," ütles Helme.

Selge seisukoha võtab EKRE platvorm väärtuskasvatuse küsimustes. "Lapsed peavad saama eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Me ei lase teha oma lastest juurte ja identiteedita globalistlikku massi. See tähendab, et homo- ja multikulti propaganda hoiame koolidest ja lasteaedadest eemal," ütles Helme.

"Eesti keele ja meele alalhoidmiseks on vältimatu, et riik annab eestikeelset haridust alates lasteaiast, sealhulgas Tallinnas ja Ida-Virumaal. Samamoodi on vältimatu arendada just rahvuskultuuri. Selleks tuleb suurendada toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele," on Mart Helme veendunud.

"Mida rohkemates omavalitsustes me saame pärast valimisi 10 käsku ellu viima hakata, seda kiiremini saab Eestist eestlaste jaoks parim paik maailmas, kus elada, töötada ja lapsi kasvatada."

EKRE ühe peamise ideoloogilise oponendi, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhi ning tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul on sotsid "ainsana välistanud koostöö selle inimvaenuliku kambaga nii Tallinnas kui riigis."

EKRE 10 KÄSKU

1. Me ei varasta ega luba ka teistel varastada! Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika. Lööme rehepapid valitsemise juurest minema. Lõpetame maksumaksjate raha raiskamise ja teeme kiire lõpu hankelepingute suunamisele nn omadele. Omavalitsuste otsused peavad põhinema elanike vajadustel ja huvidel!

2. Homo- ja multikultipropaganda koolidest ning lasteaedadest välja! Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist. Me ei luba koolidesse nn sallivuspropagandat. Haridusega ei mängita!

3. Immigrante ilma omavalitsuse loata vastu ei võeta! Me ei kummarda võõrast kultuuriruumist tulevaid immigrante-majanduspõgenikke. Lõpetame sisserändajate ülalpidamise Eesti inimeste arvelt ning välistame getode tekkimise ja mošeede ehitamise. Piirame metsa- ja põllumaa müüki välismaalastele. Eestlased peavad jääma oma maa peremeheks!

4. Majandust tuleb arendada kõikjal Eestis! Meie inimesed muutuvad jõukamaks ainult siis, kui Eesti kapitalil ja ettevõtlikel inimestel läheb hästi. Kuulutame sõja omavalitsustes lokkavale bürokraatiale ja lõpetame ettevõtjate kiusamise totrate euroregulatsioonidega. Tagame korraliku transpordiühenduse vallakeskustega, et vältida seniste valdade ääremaastumist!

5. Ühiskonna kõige abitumaid liikmeid tuleb aidata! Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (2017. aastal 470 eurot) kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust. Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe!

6. Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni! Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, hakkame enda juhitud omavalitsustes maksma 1000 eurot laste sünnitoetust ja 500 eurot 1. klassi minejate ranitsatoetust!

7. Kool peab olema kodu lähedal! Iga laps peab saama käia lasteaias ja koolis kodu lähedal. Kool on kohaliku elu süda ja tuleviku tagaja. Toetame hariduses konkurentsi. Elu ei tohi koonduda ainult keskustesse!

8. Eestis aetakse asju eesti keeles! Eesti ameti- ja haridusasutused peavad olema eestikeelsed ning eestikeelset haridust tuleb anda alates lasteaiast. Paneme suuremat rõhku keeleõpetajate ettevalmistamisele ja kehtestame lisatasu eesti keele õpetamise eest mitte-eestlastele!

9. Eestis tuleb eelisarendada rahvuskultuuri! Rahvuskultuuri areng on meie rahvusliku kestmise alus. Suurendame toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele. Roheline tuli rahvusteadustele!

10. Kiirabi, politsei ja päästeteenistus igasse omavalitsusse! Igas Eestimaa nurgas peavad inimesed tundma end alati turvaliselt. Erakorraline arstiabi, politsei ja päästeteenistus peavad kõikjal Eestis olema kiiresti kättesaadavad. Ööpäev läbi avatud valveapteek igasse maakonda!