SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) avaldab Riigikogule saadetud arvamuses seisukohta, et kooseluseaduse läbisurumine hoolimata kümnete tuhandete inimeste vastuseisust oleks sügavalt ebademokraatlik.

Arvamuses, mis saadeti Riigikogu õiguskomisjonile 8. mail 2014, võtakse SAPTK seisukoht kokku järgmiselt:

"Kokkuvõtlikult kordame oma varasemalt väljendatud seisukohta, et kooseluseaduse vastuvõtmine oleks vastuolus loomuseaduse elementaarsete põhimõtete, demokraatia alusprintsiipide, suure osa eesti ühiskonna liikmete fundamentaalsete kõlbeliste tõekspidamiste ja ka Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 27, mille kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Kuna meie arvates on kooseluseaduse eelnõu puudulik juba põhimõttelisel tasandil, siis ei pea me võimalikuks ega ka vajalikuks laskuda arutellu detailide üle, vaid toome välja mõned fundamentaalsed probleemid.

Kooseluseaduse eelnõuga seonduvalt teeb meile eriliselt muret, et pea üldse ei ole toimunud arutelu mitmete fundamentaalse tähtsusega küsimuste osas ning sageli jääb mulje, et nende küsimuste tõstatamist ja nende üle arutlemist välditakse sihilikult. Alljärgnevalt toome välja peamised neist küsimustest ja loodame, et Riigikogu ei liigu kooseluseaduse eelnõu menetlemisega edasi ilma neile küsimustele kohast tähelepanu pööramata ning sellesse ka avalikkust kaasamata."

SAPTK seisukoha terviktekstiga saab tutvuda siin.