Bristoli linnakohus mõistis kaks kristlasest tänavajutlustajat süüdi korrarikkumises ning “ähvardavate ja solvavate sõnade kasutamises … mis võinuks põhjustada ärevust.”

Nende kuritegu seisnes kristlusest kõnelemises kohati vaenulikele kuulajatele, kelle seas seisis moslemeid ja LGBT-aktiviste, kirjutab LifeSiteNews.

Politseinikud noomisid jutlustajaid ning panid neile süüks, et “inimesed hakkasid vihale minema. Te heitsite väljakutse homoseksuaalsusele. Te heitsite väljakutse moslemitele.” Ühtlasi olevat jutlustajad “käitunud antisotsiaalselt.”

Michael Overd ja Michael Stockwell võivad minna vangi kuni kuueks kuuks. Jutlustajate kaitset rahastava õigusabi keskuse Christian Legal Centre esindaja Andrea Williamsi sõnutsi on nad otsuse vaidlustanud ning lähevad vajadusel kuni Euroopa Kohtuni välja. “Sisuliselt väidetakse selle otsusega, et Piibel on solvav ning sisaldab ebaseaduslikku kõnet, mida ei tohiks avalikult edastada,” ütles Williams.

Samas on “Piibel ja selle õpetused meie ühiskonna aluseks ning on suures osas taganud meile selle vabaduse ja kaitse, mida me täna naudime,” jätkas ta. “Seetõttu on ebatavaline, et riigi nimel kõnelenud süüdistajad võisid väita, et Piiblis sisaldub solvavaid sõnu, mille kõnelemine avalikus paigas kujutab endast kriminaalkuritegu.”

Riikliku süüdistaja sõnutsi on mittekristlaste jaoks solvavad Piibli väited, et Jeesus Kristus on ainus Päästja ja Jumala Poeg ning seadus keelab selliste väidete kuuldavakstegemise inimeste läheduses, kes tõenäoliselt kogevad end seetõttu ahistatuna, häirituna või leiavad, et neile tekitati kannatusi.

Eriliselt rõhutas süüdistaja, et “see ei saa olla tõde, et Jeesus on ainus tee Jumala juurde.”

Mille peale meeste advokaat märkis, et tegemist näib olevat mingisuguse “kaasaegse kirikukoguga, kus ketserluse küsimusi arutatakse.”

Meenutades, et arreteerimisel lõi politsei ühe jutlustajaist pikali, ütles Williams, et kavatseb viidata kõrgema astme kohtus sellele, et “politsei ei käitunud mõistlikult. Mõistlik viis avalik kord tagada olnuks paluda rahvahulgal eemale tõmbuda. Või paluda jutlustajatel eemale tõmbuda.”

Politsei võinuks arreteerida tülinorijad kuulajate hulgas, kes “üle tunni aja jutlustajaid mõnitasid ja pilkasid.”

Arreteerides hoopis jutlustajad, käitusid politseinikud rahulolematute kuulajate huvides kui tsensorid. Ning “see asetab meid ohtlikkusse olukorda. Politsei töö ei ole sõnavabaduse takistamine. Aegade algusest on inimesed tänavail jutlustanud,” ütles Williams ning lisas, et antud juhul on seadus ehitatud valele alusele.

“Mistahes viitele, et inimestel on õigus mitte solvatud saada, tuleb jõuliselt vastu seista. Tänapäeva demokraatias on meil vaja vabadust väidelda, väljakutseid esitada ja mitte nõustuda,” selgitas ta.