Geenius.ee artikli ekraanitõmmis

Varro Vooglaid annab ülevaate, kui palju aega tal on tulnud kulutada, et tõrjuda portaali Geenius.ee ebaõiglasi süüdistusi ja nõuda viimase poolt laimava valeinfo levitamise lõpetamist. Juhtum on ühtlasi heaks näiteks sellest, kuidas teisi alusetult valeinfo levitamises süüdistavad meediaväljaanded tegelevad seda tehes nii mõnigi kord ise teadlikult valeinfo levitamisega.

Nädal aega tagasi, 16. jaanuari hommikul avaldas portaal Geenius.ee Ronald Liive koostatud uudise pealkirjaga “Teadlane: Varro Vooglaid levitab Facebookis e-hääletamise osas valeinfot”. Süüdistust valeinfo levitamises konkretiseeriti artikli avalauses: “Politoloog Mihkel Solvaku sõnul levitab Varro Vooglaid Facebookis e-hääletamise osas valeinfot.”

Artiklis heideti mulle ette niisuguste graafikute jagamist, millel on võrreldud e-hääletajate vanust ja kiirust hääle andmisel. Artikli autori sõnul olevat ma püüdnud jätta nende graafikute jagamisega “ekslikku muljet, et vahetult enne e-hääletamise perioodi lõppu aktiveeruvad eakamad e-hääletajad. See omakorda peaks vihjama sellele, et e-hääletamisel manipuleeritakse inimeste häältega.”

Tegelikult teadis Liive väga hästi, et nii ma neid graafikuid ei tõlgendanud. Seda selgitasin talle selgesõnaliselt artikli avaldamise eelsel päeval saadetud e-kirjas, kus toonitasin: “Olen teadlik, et need graafikud ei kajasta mitte seda, kui paljud vanainimesed e-valimistel osalesid, vaid seda, millise kiirusega e-valimise protseduur läbi tehti. On ju see ka graafiku peal selgelt kirja pandud (age vs voting time). Minu kommentaar ei väida vastupidist”. Etteruttavalt olgu öeldud, et seda minu kommentaari artiklis esile ei toodud.

Solvaku süüdistuse ajend on 11. jaanuaril tehtud Facebooki postitus, milles Vooglaid jagab graafikuid, kus võrreldakse e-hääletajate vanust ja kiirust hääle andmisel.

Posted by Digigeenius: Eesti parim tehnouudiste sait on Kolmapäev, 16. jaanuar 2019

.
Kohe, 16. jaanuari lõuna paiku, kui ma nägin, et Geenius.ee on artikli avaldanud, saatsin artikli autorile ning koopiana ka Geenius.ee peatoimetajale Marii Karellile ja vastutavale väljaandjale Henrik Roonemaale e-kirja, kus toonitasin, et juba artikli pealkirjas esitatud väide, nagu oleksin ma levitanud e-valimiste kohta valeinfot, on ühemõtteliselt väär ja et sellele osutab tegelikult ka kõnealuses artiklis olev lause, kus on öeldud, et minu poolt Facebookis jagatud graafikud “on faktiliselt õiged”. Lisasin, et “see, kui Mihkel Solvak, Teie või keegi kolmas tõlgendab graafikul olevaid tõeseid andmeid valesti, ei tähenda kindlasti, nagu levitaksin mina valeinfot. Oskan vaid üllatuda, et Te ise nii lihtsast asjast aru ei saa ja loote vastupidist kuvandit.”

Artikli pealkirja aga ära ei muudetud.

Siit edasi läks asi veelgi huvitavamaks. Nimelt helistasin samal päeval Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhatajale Solvakule ja küsisin, miks ta süüdistab mind väärinfo levitamises, kui see info, mida ma jagasin, on ju tõene. Meil oli rahulik ja viisakas vestlus, mille käigus Solvak kinnitas minu üllatuseks, et tegelikult on Geenius.ee tema sõnu väänanud, sest tema ei ole mind valeinfo levitamises süüdistanud ning Geenius on lihtsalt genereerinud sensatsioonihimulise pealkirja. Ühtlasi lubas ta sel teemal ka Geenius.ee portaaliga ühendust võtta ja oma seisukohti selgitada, mida ta ka tegi, edastades mulle oma temaatilisest kirjast koopia.

Siiski ei muutnud Geenius.ee artikli pealkirja ära ja see kuulutas endiselt, nagu süüdistaks Solvak mind valeinfo levitamises – olgugi et Solvak ise oli selgesõnaliselt Geenius.ee-le selgitanud, et tema mind valeinfo levitamises ei süüdista. Et artikli autor Liive oli sellest kõigest teadlik, seda kinnitab temalt 17. jaanuari hommikul mulle laekunud e-kiri, kus ta kirjutas:

“Artiklit kirjutades olen üritanud jääda erapooletust, täpselt nii nagu olen seda teinud kõigi varasemate artiklite juures. Läbipaistvuse huvides olen artiklit täiendanud ja lisanud teie kommentaari täismahus. Lisasin juurde ka täpsustuse Mihkel Solvaku poolt, kus ta väidab, et ta ei ole teid valeinfo levikus süüdistanud.

Omalt poolt saatsin Liivele kiire vastuse, milles juhtisin tähelepanu absurdsele olukorrale, kus ta kirjutab artiklisse selgesõnaliselt sisse, et Mihkel Solvak ei süüdista mind valeinfo levitamises, ent ikkagi ei muuda ära artikli pealkirja, mis kuulutab risti vastupidist:

“Kindlasti saate ise ka aru, et niisugune olukord on absurdne ja selgelt ebaõiglane, kus artikli pealkiri deklareerib endiselt, nagu levitaks ma Mihkel Solvaku sõnul valeinfot, samal ajal kui Solvak ise kinnitab, et ta ei süüdista mind valeinfo levitamises. Kui Te ei saanud tema seisukohast telefonivestluses õigesti aru, siis on see kahetsusväärne – ilmselt tuleks rohkem süveneda. Nüüd, kus olete Solvaku seisukohast aru saanud, on aga absoluutselt lubamatu endiselt uudise pealkirjaski väita, nagu süüdistaks Solvak mind milleski, milles ta mind tegelikult ei süüdista. Palun tunnistage oma eksimust ja tehke see asi korda, sest iroonilisel kombel levitate praegusel juhul otsest valeinfot hoopis Teie ja Geenius.ee, tehes seda tiražeerides alusetut väidet, nagu süüdistaks Solvak mind valeinfo levitamises.”

Tänaseks on selle kirja saatmisest möödunud seitse päeva, aga artikli otseselt valeinfot levitavat pealkirja ei ole ikkagi ära muudetud (ainuke samm, mis on astutud, seisneb artiklisse väikese täienduse tegemises selle kohta, et Solvak ikka tõepoolest ei süüdista mind väärinfo levitamises). Asja teeb veelgi näotumaks fakt, et eile pöördusin selle küsimusega seonduvalt otse Geenius.ee vastutava väljaandja Roonemaa poole ning väljendasin soovi probleemi arutada ja sellele lahendus leida, täna selgitasin aga probleemi lahti ka Roonemaa palvel mulle helistanud portaali peatoimetajale Karellile, rõhutades vajadust artikli otseselt eksitav pealkiri kiiresti ära muuta.

Raske on mõista, miks Geenius.ee nii ebaprofessionaalselt käitub – oleksin arvanud, et aususe ja professionaalsuse standardid on neile olulisemad, kuna siiani on portaal jätnud mulle hea mulje. Telefonivestluses Karelliga ütlesin, et igaüks teeb aeg-ajalt vigu, ent kui meil Objektiivis niisugune viga juhtuks, saaks see hiljemalt mõne tunni jooksul parandatud, samas kui Geenius.ee pole minu kohta otseselt valeinfot levitavat artikli pealkirja ära muutnud koguni nädala aja jooksul. Karell lubas asja uurida, ent päeva õhtusse jõudes on olukord ikka endine.

Igal juhul tasub lõpetuseks korrata, kui absurdne on süüdistus, nagu levitaks ma e-valimiste kohta valeinfot, kui süüdistuse allikaks olev Mihkel Solvak ise eitab sellise süüdistuse esitamist ja kui artikkel ise tunnistab, et minu poolt levitatud info on tegelikult tõene. Kogu süüdistus valeinfo levitamises taandub sellele, et minu poolt jagatud infot võidakse kellegi poolt valesti tõlgendada. Ehk siis kellegi suutmatus minu jagatud infost aru saada on tembeldatud minu poolt valeinfo levitamiseks. Niisugust lähenemist praktiseerides võiks süüdistada valeinfo levitamises ükskõik keda ja ükskõik millise info jagamise korral, sest asjadest piiratud arusaamisvõimega inimeste poolt tõese info väärtõlgendamist ei saa kunagi välistada.

Miks ma sellest üldse kirjutan? Kirjutan selle pärast, et näidata, kui palju aega ja energiat peab kulutama iseenesest täiesti mõttetute probleemide lahendamiseks olukorras, kus neid probleeme poleks ausameelse ja professionaalse ajakirjandusliku käitumise korral üldse tekkinudki. Valeinfo levitamise süüdistusest on aga saanud malakas, millega püütakse üha agressiivsemalt ja valimatumalt ideoloogilisi oponente tümitada (eeldan siin, et Liive pole minu mõttekaaslane). Loomulikult ei ole mul midagi selle vastu, kui keegi püüab valeinfo levitajaid nö liistule tõmmata, aga kui seda tehakse kellegi kohta ise valeinfot levitades, siis muutub olukord lihtsalt jaburaks.

Alles eile avaldatud riigikogu valimiskomisjoni raportis on öeldud, et valeinfo levitamise teel valimiste usaldusväärsuse kahtluse alla seadmine olevat üks Venemaa infosõja arsenalis levinud meetoditest. Sellise fooni taustal ei saa ma kuidagi lihtsalt pealt vaadata, kuidas Geenius.ee või keegi teine süüdistab mind samasuguses käitumises. Olen raisanud hulga aega ja energiat, et jõuda sõbraliku lahenduseni, ent väga halva üllatusena pole Geenius.ee selle suhtes mingit huvi üles näidanud – olgugi, et Eesti Vabariigis on teise isiku kohta teadlikult valeväidete levitamine seadusega keelatud.

Vähemalt on nüüd fikseeritud, kuidas see Geenius.ee valeuudis sündis ja kuidas see (vähemalt siiani) minu protestidest hoolimata oma elu hakkas elama, leides tee ka nimetatud portaali kõige enam loetud uudiste hulka.

TÄIENDUS:

Vahetult pärast artikli avaldamist lugesin Marii Karelli e-kirja, kus ta tõi esile Ronald Liive ja Mihkel Solvaku algse ja artikli valmimise taustaks oleva telefonivestluse väidetava transkriptsiooni, mille kohaselt olevat Solvak vastanud Liive küsimusele, kas saab üheselt öelda, et minu poolt Facebooki postitatu on valeinfo, et “jah see on valeinfo, ma ei tea kas, võib-olla on seal seda graafi valesti tõlgendatud. Inimene pole lihtsalt aru saanud, mis on seal öeldud, selline võimalus on ka. (Seletab graafiku sisu veel). Kas on kuritahtlikult, pahatahtlikult aru saadud või on lihtsalt eksitud.”

Omalt poolt saatsin Karellile alltoodud kirja, väljendades seisukohta, et igal juhul on absurdne niisugune olukord, kus Solvak on oma seisukohta Geeniusele täiendavalt selgitanud ja toonitanud, et ta ei süüdista mind valeinfo levitamises, aga Geenius.ee deklareerib endiselt oma artikli pealkirjas risti vastupidist.

Tere!

Vestelda võis kena olla, aga see olukord ei ole sugugi kena, just nagu pole kena ka tõsiasi, et olen pidanud olukorrale sõbraliku lahenduse saavutamiseks nii palju aega kulutama, ilma et Geenius.ee omalt poolt selle suhtes mingit huvi üles näitaks.

Nähes, et ka pärast meie vestlust midagi ei muutu, kirjutasin omalt poolt selle probleemi esiletoomiseks omapoolse kommentaari, mille leiate siit.

Tegelikult ei saa ma aru, miks Geenius.ee kangekaelselt seda pealkirja ära ei muuda, olgugi et Te ju teate nii seda, et Mihkel Solvak ei süüdista mind valeinfo levitamises (seda kinnitas ta oma e-kirjas), kui ka seda, et info, mida ma jagasin, ei ole vale. Eriti jabur on see, et kuigi artikli sisus on öeldud, et minu poolt jagatud info ei ole vale, deklareerite artikli pealkirjas, et ma jagasin valeinfot.

Paratamatult jääb mulje, et teil ei ole selle vastu midagi, kui levitate minu kohta teadlikult valet, sest see mulle halba valgust heitev vale on teile meelepärane. Ilmselt mõistate isegi, et tegelikult ei peaks professionaalne ajakirjandus nõnda tegutsema.

Praegu kestab igal juhul endiselt olukord, kus Mihkel Solvak ütleb selgesõnaliselt, et tema mind valeinfo levitamises ei süüdista, aga Geenius.ee ütleb oma artikli pealkirjas risti vastupidi, et Mihkel Solvak süüdistab küll mind valeinfo levitamises. Selline asi ei tee Geenius.ee meeskonnale au.

Kõike head!

VV