Sotsist siseminister Lauri Läänemets kohtumas Pühtitsa kloostris iguumenja Filaretaga, et "arutada" kloostri eemaldumist Moskva patriarhaadi alluvusest, 23. aprillil 2023, Kuremäel. Foto: Siseministeerium

Kuremäe klooster selgitab täna siseminister Lauri Läänemetsa visiidile järgnenud pressiteates, et nende stavropigiaalne staatus on sisse kirjutatud kloostri põhikirjas, kus on öeldud, et jurisdiktsiooni vahetus pole võimalik. Seega ei saa klooster ise algatada eraldumist Moskva patriarhaadi alluvusest ning valitsusel tuleks selles küsimuses pöörduda patriarh Kirilli poole.

Avaldame Kuremäe kloostri pressiteate täismahus:

23.aprillil 2024.aastal kell 8 hommikul külastas kloostrit Eesti Vabariigi siseminister hr Lauri Läänemets nõunikega. Kloostri poolt osalesid kohtumisel iguumenja Filareta (Kalatšova), kloostri vanemvaimulik iguumen Samuel (Karask), kloostri jurist ja tõlk.

Ministrile teevad muret patriarh Kirilli arvamusavaldused tema seisukoha kohta "sõjalise operatsiooni osas Ukrainas", samuti ka patriarhi arvamus, mille ta ütles välja Maailma Vene Rahvaste Kogul selle aasta märtsis. Visiidi eesmärgiks oli ministri sõnul arutada poolte vahel seda, kuidas tekkinud olukorrast välja tulla.

Hr Läänemets teatas, et riik ei taha konflikti teravnemist õigeusklikega, sellepärast tehti ettepanek kaaluda kloostril stavropigiaalsest staatusest loobumise küsimust, et välistada Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli võimalikku vaimset mõju.

Iguumenja Filareta tänas hr ministrit ja tema nõunikke dialoogi pidamise võimaluse eest ning ühtlasi ka valitsuse soovi eest leida võimalusi tekkinud probleemide lahendamiseks. Ministri ettepanekule vastati järgmist:

1. Pühtitsa klooster sai stavropigiaalse staatuse patriarh Aleksi II -lt 1990.aastal. Kloostri jaoks on mälestus sellest patriarhist püha, kuna „Hruštšovi ajastul", olles ülemhingekarjane, päästis ta kloostri sulgemisest. Mõlemad pooled nõustusid, et oma eksistentsi jooksul pole Pühtitsa klooster end kompromiteerinud osalusega poliitilistes aktsioonides ning pole võimaldanud mitte mingitel poliitilistel jõududel endaga manipuleerida.

2. Stavropigiaalne staatus on sisse kirjutatud kloostri põhikirjas, kus on öeldud, et jurisdiktsiooni vahetus pole võimalik. Järelikult, klooster ei saa ise algatada stavropigiaalsest staatusest keeldumist.

Kui Eesti Vabariigi valitsus siseministri isikus käib peale kloostri jurisdiktsiooni muutmise osas, siis valitsus, kui protsessi initsiaator võib ise pöörduda patriarh Kirilli poole ettepanekuga muuta kehtetuks Pühtitsa kloostrilt stavropigiaalne staatus. Iguumenja Filareta märkis, et see tee on kloostri õdede jaoks kanooniliselt legitiimne.

On vajalik ära märkida, et kloostri jaoks on ainukeseks stavropigiaalse staatuse kehtetuks tunnistamise protsessi lubatud tulemuseks Eesti Vabariigi valitsuse garantii, mis võimaldab kloostril endal valida jurisdiktsiooni ja klooster ei peaks tundma mitte mingit survet selles küsimuses.

Läänemets: igasugused sidemed Moskvaga tuleb katkestada

Siseministeeriumi kodulehel avaldatud uudises rõhutab aga Läänemets, et "Moskva Patriarhaadi ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vahel on kanooniline side – nad on ühe terviku osad ja ranges subordinatsioonis. Riigi eesmärk on katkestada siinsete usuliste ühenduste igasugused suhted Moskvaga – nii kanoonilised kui juriidilised. Sellest täna ka kloostrijuhiga rääkisime."

Läänemetsa sõnul oli vastuvõtt kloostris soe ja avatud. Minister selgitas, miks Eesti riik peab Moskva patriarhi seisukohti vastuvõetamatuks ning iguumenja selgitas kloostri positsiooni ja suhtestumist Moskva patriarhaadiga.

„Igumeenja kinnitas mulle, et nende jaoks pole patriarh Kirill väljaütlemised kuidagi siduvad, kuid usun, et mõlemad osapooled mõistavad olukorra keerulisust. Ilmaliku õiguse kohaselt pole kloostri eraldumine Moskva patriarhaadi alluvusest keeruline, kuid kirikuõiguse mõttes on olukord oluliselt keerulisem," ütles Läänemets.

Ministri sõnul otsib riik koostöös kirikuga nii juriidiliselt kui ka kanooniliselt pädevaid lahendusi, mis välistaks jäädavalt võimalused seostada Kuremäe kloostri nunnasid Moskva patriarhaadi poolt levitatavate sõda ja vägivalda õigustavate avaldustega. „Uute lahenduste leidmiseni jätkab klooster oma tavapärast tegevust," rõhutas siseminister.

Samas ähvardas siseminister täna, et kui patriarh Kirillile alluv Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK) ning Pühtitsa klooster "ise neid otsuseid ei tee, siis riik ühel hetkel peab kohtu kaudu näiteks sundlõpetamist taotlema".

Toimetas Martin Vaher