Pärnu Vanalinna Põhikooli hoone. Foto: Bigstockphoto

Õpetajate streigi kiidaks heaks 63% MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusesele vastajatest.

Seoses loodetust väiksema palgatõusuga on tekkinud võimalus, et õpetajad alustavad streiki. Ühiskonnauuringute Instituut küsis tekkinud olukorraga seoses inimestelt, et kuidas nad suhtuvad võimalikku streiki ning kui kõrge peaks olema õpetajate palk võrreldes teiste kõrgharidusega töötajate palgaga.

Streigi kohta paluti inimestel vastata küsimusele: "Kuidas suhtute sellesse, kui õpetajad hakkavad oma kõrgema töötasu eest streikima?" 28% vastajatest ütles "Mõistan hukka" või "Pigem mõistan hukka", 63% ütles "Pigem kiidan heaks" või "Kiidan heaks" ning 11% vastas "Ei oska öelda.

Erakondliku eelistuse järgi kidaks streigi heaks 72% EKRE toetajatest, 69% Keskerakonna toetajatest, 69% SDE toetajatest, 68% Isamaa toetajatest ning 60% Eesti 200 toetajatest. Reformierakonna toetajad jagunevad antud küsimuses pooleks, 46% neist mõistaks streigi hukka ning 45% kiidaks heaks.

Lisaks küsiti: "Milline peaks olema Teie arvates õpetaja palk võrreldes teiste erialade kõrgharidusega töötajate keskmise palgaga?" 60% vastajatest ütles, et see peaks olema võrdne, 32% vastas kõrgem ning 2% madalam. 6% vastajatest ütles "Ei oska öelda".

Veel paluti vastajatel öelda, et kumba peaks riik eelistama, kas maksuküüru kaotamist või õpetajate palga tõstmist? 45% ütles "Õpetajate töötasu tõstmist", 38% "Maksuküüru kaotamist" ning 17% vastas "Ei oska öelda".

Erakondliku eelistuse järgi on Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate seas ülekaalus vastajad, kelle arvates peaks eelistama maksuküüru kaotamist, teiste parlamendierakondade toetajate seas on ülekaalus vastajad, kelle arvates peaks riik eelistama õpetajate palga tõstmist.

Kõikides sissetulekugruppides on kõige rohkem neid vastajaid, kelle arvates tuleks eelistada õpetajate palga tõstmist ning kõige enam on neid kõige kõrgemas sissetulekugrupis (2000 ja enam eurot kuus teenivate vastajate seas), kes maksuküüru kaotamisest kõige rohkem võidavad.

Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.

Toimetas Markus Järvi