Tallinn, 28.11.2019 Rail Baltica esimese viadukti nurgakivi asetamine. Pildil Jüri Ratas. Foto: Scanpix

Rail Balticu rajamist uuele trassile valitsuse kavandatud kujul toetab kohaselt vaid 22 protsenti Eesti elanikkonnast, selgub värskest arvamusküsitlusest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös läbiviidava iganädalase erakondliku eelistuse küsitluse raames küsiti ka inimeste arvamust Rail Balticu rajamise kohta. Raudtee rajamist uuele trassile valitsuse kavandatud kujul toetas 22 protsenti küsitluse vastanutest. Ligi kaks korda enam (38 protsenti) eelistati Rail Balticu rajamist kasutades olemasolevaid raudteekoridore. 

Rail Balticu meeskond viib regulaarselt läbi küsitlusi, milles küsitakse toetust Rail Balticu rajamisele uuel trassil. Samas mitmed kodanikuliikumised toetavad Rail Balticu rajamist tänasest erineval kujul. Sellest tulenevalt uuriti viimases küsitluses, kui suur on elanikkonna toetus Rail Balticu rajamisele täna kavandatud ning sellest erineval kujul.

Inimestelt küsiti: "Millist varianti Rail Balticu rajamiseks Te eelistaksite?" Võimalik oli vastata kas "Ehitada Rail Baltic kogu Eesti ulatuses uuel trassil", "Ehitada Rail Baltic olemasolevaid raudteid õgvendades", jätta Rail Baltic ehitamata või "Ei oska öelda". 

Kõige enam oli neid vastajaid (38 protsenti), kes sooviks Rail Balticu ehitamist olemasolevaid raudteid õgvendades. 22 protsenti eelistas uut trassi ning 18 protsenti arvab, et Rail Baltic tuleks jätta ehitamata. 22 protsenti vastajatest ei osanud seisukohta võtta.

Toimetas Varro Vooglaid

Priit Humal: Rail Balticu suurim probleem on see, et ei taheta tunnistada tõde