Rail Balticu hiigelprojekti suurim probleem on see, et ei taheta tunnistada tõde olukorra kohta, nagu see tegelikult on, toonitas vestluses Varro Vooglaiuga kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust eestvedaja Priit Humal.

Humal selgitas vestluses seisukohti, mida ta väljendas ka eile Tartu Postimehes avaldatud artiklis pealkirjaga "Müütiline Rail Balitc".

Rail Balticu projekti peamiseks kriitikuks tõusnud Humala sõnul oleks endiselt võimalik rajada Rail Baltic kõigi eelduste kohaselt tunduvalt mõttekamal Tartu suunal ning kõige halvem variant on praegune lahendus, kus raudtee rajataks täiesti uuele ja seega kõige rohkem keskkonnakahju põhjustavale trassile.

Samuti selgitab ta, et planeeritud kujul on Rail Baltic iganenud tehnoloogiale baseeruv projekt ning mis kõige hullem, siiani puudub arusaam nii projekti hiiglaslikust maksumusest kui ka sellest, kui suurt osa projekti kuludest saab lõpuks rahastama Euroopa Liit.

Mitte vähem problemaatilised on Humala sõnul Rail Balticu eestkõnelejate väited projekti tasuvuse kohta, mis rajanevad spekulatsioonidel ja õhku täis puhutud numbritel.

Lähemalt kuula Humala selgitusi videost.

Rail Balticu hiigelprojekt plaanitakse ELi rahastuse ärakukkumisel ehitada valmis Eesti maksumaksjate kulul

Priit Humal: pean planeeritud kujul Rail Balticu peatamist ülimalt tõenäoliseks