Kaja Kallas. Foto: Scanpix

67% vastajate arvates peaks peaminister Kaja Kallas tagasi astuma. Üle poole rahvast soovib aga erakorralisi valimisi, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud värskest küsitlusest.

Seoses Kaja Kallase idavedude skandaaliga on Ühiskonnauuringute Instituut küsinud viiel korral, kas peaminister peaks skandaali tõttu ametist tagasi astuma. Lisaks küsiti värskes küsitluses, kas Eestis peaks toimuma erakorralised valimised ning keda eelistaks vastajad näha peaministrina, kui esitada neile kolm kõige populaarsemat kandidaati paaridena. 

Vastajatele esitati järgmine küsimus: „Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?" 27% vastas „Ei" või „Pigem ei", 67% vastas „Pigem jah" või „Jah" ning 6% ütles „Ei oska öelda". 

Erakondliku eelistuse järgi peab Kaja Kallase tagasiastumist vajalikuks 99% EKRE toetajatest, 89% Keskerakonna toetajatest ja 84% Isamaa toetajatest. Eesti 200 toetajatest arvab 44%, SDE toetajatest 42% ning Reformierakonna toetajatest 13%, et Kaja Kallas peaks tagasi astuma

Alates augusti lõpust läbi viidud viie küsitluse tulemused näitavad, et Kaja Kallase tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on selle aja jooksul kahe kolmandiku juures või natuke üle selle.

Kuna hiljuti on opositsioonipoliitikute poolt kuulda olnud arvamust, et praeguses poliitilises olukorras on vajadus erakorralisteks valimisteks, siis seekord küsiti veel inimestelt: "Kas Teie arvates tuleks Eestis korraldada erakorralised valimised?" 41% vastas „Ei" või „Pigem ei", 51% vastas „Pigem jah" või „Jah" ning 8% ütles „Ei oska öelda". 

Opositsioonierakondade toetajate seas on ülekaalus vastajad, kes peavad erakorraliste valimiste korraldamist vajalikuks ning koalitsioonierakondade toetajate seas vastajad, kes erakorralisteks valimisteks vajadust ei näe.

Viimasel ajal toimunud küsitluste põhjal on kolm kõige populaarsemat võimalikku peaministrikandidaati Kaja Kallas, Urmas Reinsalu ning Martin Helme. Seekord uuriti inimestelt, keda nad peaministrina eelistavad, kui valik tuleks langetada kahe kandidaadi vahel. 

Esimese paarina esitati vastajatele Kaja Kallas ning Martin Helme ning tulemused olid järgmised:

Kaja Kallas: 43%

Martin Helme: 34%

Ei oska öelda: 23%

Teise paarina esitati vastajatele Urmas Reinsalu ja Kaja Kallas ning tulemused olid järgmised:

Urmas Reinsalu: 49%

Kaja Kallas: 30%

Ei oska öelda: 22%

Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS 11. oktoobril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.

Toimetas Markus Järvi