Meil, kodanike ja inimestena, on kohus valevalitsuse plaanidele vastu astuda. See on meie kohus südametunnistuse, ajaloo ja meie laste ees. Nädakem üheskoos, et me seisame perekonna, abielu ja meie laste kaitsel! Kohtume 27. mail kell 12 Toompeal!

Laupäeval, 27. mail kell 12.00 korraldame Toompeal, riigikogu ees, suure meeleavalduse abielu kaitseks. 

Valitsus plaanib ebademokraatlikult ja valetades läbi suruda nn homoabielu, mis moonutab abielu tähendust. Samasoolistele nn "abielupaaridele" plaanitakse anda ka lapsendamise õigused ning see röövib lastelt loomuliku õiguse emale ja isale. Vihakõneseadustega tahetakse aga kõiki neid, kes tulevikus ei kiida perekonna ja abielu tähenduse moonutamist heaks ning pole valmis väärõpetusega mürgitama oma lapsi, kriminaalkorras karistada. 

See, mis meie silme all parasjagu laiali laotub, on ühemõtteliselt revolutsiooniline totalitarism, mis ei hooli ei tervest mõistusest, kultuuri alusväärtustest ega Eesti Vabariigi põhiseadusest.

Meil, kodanikena, inimestena on kohustus valevalitsuse plaanidele vastu astuda. See on meie kohustus südametunnistuse ees, meie kohustus ajaloo ees ning kohustus meie laste ees!

Meie kohustus on anda tunnistust igavesest tõest: abielu on olnud, on nüüd ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks. Ühegi valitsuse meelevaldne ja ebaõiglane korraldus ei saa seda muuta!    

Tulge laupäeval, 27. mail kell 12.00 riigikogu ette suurele meeleavaldusele abielu kaitseks ja ütleme need tõed väärikalt ja rahumeelselt mõistuse kaotanud ajastul välja.

Ühtlasi on mul teile palve: kuna meeleavalduse korraldamisega kaasnevad tõsised kulutused, palun, et annaksite meeleavalduse õnnestumiseks omapoolse rahalise panuse. Seda võite teha aadressil saptk.ee/anneta. Selgitusse palun märkida "Meeleavaldus". 

Nädakem üheskoos, et me seisame perekonna, abielu ja meie laste kaitsel! 27. mail kell 12 kohtume Toompeal!

TOETAGE MEELEAVALDUST OMA ANNETUSEGA SIIN: https://saptk.ee/anneta/