Meeleavaldaja Ukraina ja EL-i lipuga. Foto: Olga Maltseva, AFP/Scanpix

Ukraina parlament lükkas esimesel lugemisel tagasi seaduseelnõu, mis pidi keelustama homode diskrimineerimise töökohal ning oli üks Euroopa Liiduga sõlmitava viisavabaduse kokkuleppe eeltingimustest.

Ukraina juhtiv ingliskeelne päevaleht Kyiv Post pealkirjastas sellekohase uudise järgmiselt: "Ukraina "eelistas homofoobiat Euroopaga integreerumisele"". Väljaande teatel kirjutas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 5. novembril Ukraina presidendile Petro Porošenkole saadetud ultimatiivses kirjas väga selgelt, et viisavabaduse kehtima hakkamiseks tuleb täita teatud nõuded, ja nimelt vastu võtta korruptsioonivastased seadused ning keelustada töökohtadel seksuaalse orientatsiooni, kuid samuti rassi või usulise kuuluvuse põhjal diskrimineerimine.

Brüsseli nõutud algatust toetas vaid 117 rahvaesindajat 450-st. Euroopa Liidu vaatlejad nimetasid hääletustulemust manipuleerituks ning varjutatuks hirmust "homofoobide" reaktsiooni eest. Paljud muudatuste pooldajad ei olevat julgenud seaduse poolt hääletada, kartes võimalikke vägivallaakte. Mõned töökoodeksi täiendamise vastu olnud saadikud ütlesid end lähtuvat kristlikest või konservatiivsetest väärtustest, teised väljendasid arvamust, et see samm viib hiljem samasooliste abielude heakskiitmiseni.

Parlamendi inimõiguste komitee nõuniku Bogdan Globa sõnul eelistasid seadusandjad "homofoobiat viisavabadusele". Ka Ukraina Amnesty International'i esindaja Zoryan Kis väljendas sügavat nördimust, et seadust vastu ei võetud: "Seda oleks olnud lihtne teha, kuid jäi tegemata parlamendiliikmete hirmude ja foobiate tõttu." Kisi peab hämmastavaks, et kuigi nii paljud ukrainlased andsid oma elu Maidani ülestõusus ja hiljem, on Kremli poolt toetatud jõud ikka veel mõjuvõimsad.

Euroopa Liit esitas oma tingimused Ukrainale juba enne Euromaidani sündmusi. Järgmisel kuul peaks Euroopa Komisjon otsustama, kas Ukraina on viisavabaduseks seatud tingimused täitnud.

Loe lähemalt siit.