Foto: Scanpix

Ühendkuningriigi rahvatervise eksperdid muretsevad, et riigi liigsuremuse näitajad on ka 2023. aastal märgatavalt kõrgemad kui ajalooline keskmine. Saareriigi elanikkonna poolt tuvastatud fenomenile selge seletuse puudumine põhjustab riigis paanikat.

Spetsialistid juhivad Briti valitsuse tähelepanu vajadusele viia läbi riiklik uurimus, mis seletaks, miks Suurbritannia elanikkonna suremus jätkab kasvamist ka pärast koroonapandeemia lõppu, vahendab Express. Nende hinnangul põhjustab seletuse puudumine "ohtlike vandenõuteooriate" levikut. 

Ühendkuningriigi suremuse näitajad on hetkel trajektooril, mille kohaselt sureb 2023. aastal rohkem britte kui 2020. aasta koroonapandeemia haripunktis. Eriliselt murettekitav on erakordselt suur suremus noorte inimeste seas vanusevahemikus 15-44. 

Pärast üleriigilist COVID-19 vastast massvaktsineerimist aset leidnud liigsuremuse kasv on Ühendkuningriigis "ekspertide" poolt saanud palju seletusi, millest mitte ükski ei too esile liigsuremuse kasvu ja massvaktsineerimise alguse vahelist korrelatsiooni.

Teiste põhjuste hulgas on anormaalsele liigsuremusele otsitud selgitust nii koroonasulgude järgsest depressioonist, arstide üleriigilisest streigist kui ka alkoholi tarbimise kasvust. 

Eraarstikeskuse "Doctorcall" peaarsti doktor Charles Levinsoni sõnul on Briti valitsuse võimetus tulla lagedale liigsuremuse plahvatuslikku kasvu seletava ametliku selgitusega problemaatiline, kuna see andvat tuult tiibadesse "vandenõuteooriatele", sealhulgas väidetele nagu oleks liigsuremus seotud koroonaviiruse vastase vaktsineerimiskampaaniaga. * 

2023 aasta märtsi seisuga oli COVID-19 vaktsiini saanud 81% Ühendkuningriigi elanikkonnast

Toimetas Adrian Bachmann