Klassiruum ja koridor. Foto: Sille Annuk, Postimees/Scanpix

Tallinna koolides on kavas pidada õpilaste kohta toimikuid, ilma et lapsevanemad nende täit sisu teaksid, kirjutab MTÜ Eesti Vanemad esindaja ning küsib, kas lapsevanemad on nõus sellega, et neil puudub ligipääs infole, mis on nende laste kohta kogutud.

Нiljuti ilmus veebilehele www.ekool.eu info selle kohta, et eKooli kasutajarollide hulka on lisandunud uus, tugiisiku roll. E-Kooli lehel teatatakse ametlikult järgmist: "Tugiisiku ülesanne on märgata ja lahendada probleeme, mis takistavad last või noort võimetekohaselt õppimast ja seda laiemalt kui ühe või mõne õppeaine lõikes. Selline kasutajaroll eKoolis aitab kokku koondada just kooli sotsiaalpedagoogi tööks vajaliku info…"

Tugiisiku rollile on kavas lisada veel järgmisi võimalusi: sotsiaaltöötaja võimalus õpilasega otse ühendust võtta; sotsiaaltöötaja õigus lisada õpilaskaardile teateid sündmustest, dokumente ja märkusi, muuhulgas märkused õpilase hariduslike erivajaduste kohta. Kuid mis peamine – nende uuenduste kõrval kavandatakse veel üht, mis peaks lapsevanemaid valvsaks muutma, nimelt (järgneb tsitaat): "märkmed õpilase kaardil võivad olla nähtavad ka ainult koolile (kodu eest peidetud)."

Siinkohal tekib paratamatult küsimus, mis ajast on koolidel ja kohalikel omavalitsustel õigus ükskõik millist laste kohta käivat informatsiooni nende seaduslike esindajate – lapsevanemate – eest varjata? Kas lapsevanemad on andnud nõusoleku, et nende laste kohta varjatud andmeid kogutaks? Milliseid andmeid kavatsevad koolid ja sotsiaaltöötajad õpilaste kohta koguda, et neid vanemate eest varjama peab? Mis see on, kui mitte lapsevanemate seaduslike õiguste piiramine?

Oleks hea meel saada selles küsimuses kommentaar juristilt. On tähtis mõista, et just nii – tasapisi, sõda kuulutamata – võetakse meie peredelt õigus eraelu kaitstusele, õigus saada informatsiooni ning õigus esindada ja kaitsta oma laste huve. Juba praegu on paljudes koolides sisse viidud õpilaskaartide süsteem, mille kohaselt lapsevanemad ei tohi kooli tulla, kui nad pole eelnevalt oma visiiti kokku leppinud ja vastavat kirjalikku luba saanud. Nüüd tahavad koolid meilt võtta veel seadusliku õiguse teada, millist informatsiooni meie laste kohta kogutakse. See-eest hakkavad seda teadma sotsiaalametnikud.

Võimalik, et need on alles esimesed sammud selles suunas, et võimalus laste huve esindada läheks täielikult lapsevanematelt üle riigile. Kallid vanemad, kui me seda praegu lubame, tähendab see, et oleme asjade sellise käiguga nõus.

Kas soovite meie lastele sellist tulevikku?

Anastassia Raja

MTÜ Eesti Vanemad