Orientalist ja teoloog Peeter Espak. Foto: Scanpix

Orientalist ja teoloog Peeter Espak kirjutab Õhtulehes sellest, et rahvus on päriselt olemas. Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam aga rõhutab Postimehes, et rahvuslus ja konservatism on tänapäeval vajalikumad kui kunagi varem, sest meie identiteeditaju on pealispinnastunud ja ähmastunud.

Peeter Espak, "Rahvus on päriselt olemas", (Õhtuleht, 23.03):

"Vasakfundamentalistliku ideoloogia perspektiivist sattuvad läänemaailmas tihtipeale tugeva rünnaku alla ka kõikvõimalikud rahvuslikku ja etnilist kokkukuuluvust rõhutavad sümbolid või käitumisnormid. Need olevat kõik ühe suure poliitilise (või ka kapitalistliku) rõhumismehhanismi osad, mis on tänases vabastamisele kuuluvas maailmas igandid ja kuuluvad likvideerimisele."

Peeter Espaki hinnangul on rahvus on sama keelt kasutav ja sarnast meelt omav kogum inimesi.

Orientalistina toob Espak näite 4000 tagasi eksisteerinud sumeritest, kes jäid omal ajaloolisel kodumaal vähemusse – suuremate rahvaste sisserännu tõttu hakkas sumeri keelt emakeelena rääkiva elanikkonna osakaal aastasadadega pidevalt vähenema ja lõpuks mindi üle piirkonnas enim räägitud akkadi keelele.

"Siin on ka koht, millele Eestis järgneva saja aasta jooksul pidevalt mõelda. Eriti selle üle, et kui eestlane emakeelena eesti keelt rääkiva rahvana omal maal vähemusse jääb ja lõpuks kaob, siis erinevalt kümnete tuhandete teadlaste poolt uuritud tsivilisatsiooni hällist Sumerist ei tunneks 4000 aasta pärast meie vastu huvi tõenäoliselt mitte keegi," leiab Espak.

Laupäevases Postimehes ilmunud artiklis "Kas me sellist vabadust tahtsimegi?" tõdeb Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam (IRL), et paljudel tänapäeva inimestel on kaduma läinud rahvusliku identiteedi tunnetus: "Liberaalses heaoluühiskonnas on kujunenud tarbijate mass, kelle jaoks elu on tarbimine ja meelelahutus, riik aga etendab teenusepakkuja rolli…"

Mõtteid artiklist:

"Konservatism rõhutab rohkem kui ükski teine mõttevool üksikisiku vastutust, mis praeguses ülivabas, indiviidi õigusi rõhutavas ühiskonnas on ununemas. Vabadus on mõtestatav ja realiseeritav ainult kodaniku vastutuse kaudu."

"Konservatiivsus lähtub keskaegsetest põhivoorustest: mõistlikkus, mõõdukus, õiglus ja meelekindlus."

"Rahvuslus ja konservatism on tänapäeval vajalikumad kui kunagi varem, sest meie identiteeditaju on pealispinnastunud ja ähmastunud."