Mets Hawaiil Foto: Piqsels

1100 teadlast ja eksperti andis allkirja Maailma Kliimadeklaratsioonile ja sõnumiks on: Maad kliimakatastroof ei ähvarda.

Maailma kliimadeklaratsiooni (World Climate Declaration; WCD) eestvedaja on Norra päritolu füüsika Nobeli preemia laureaat Ivar Giaever. Avaldusele allakirjutanud leiavad, et kliimateadus on mandunud usupõhiste arutelude tasemele ja sellel pole enam midagi tegemist normaalse, enesekriitilise, teadusega.

Ivar Giaever Foto: nobelprize.org

Arvestades kui keeruline on teadusilmas "jääda ellu" kui ei nõustuta poliitiliselt kitsarinnalise "väljakujunenud" teadusega, on allakirjutanute hulk märkimisväärne. Teine kliimadeklaratsiooni juhtivautor Richard Lindzen nimetab tänast kliimanarratiivi "aburdseks". Lindzen nendib lisaks, et triljonid eurod ja toetusrahade-sõltuvuses teadlaste ning "üritusele" pühendunud ajakirjanike lakkamatu propaganda siiski väidab, et see ei ole ajuvaba.

Pilt: PragerU loengu ekraanitõmmis

WCD on eriliselt kriitiline nõndanimetatud "kliimamudelite" suhtes. Uskuda kliimamudelit tähendab uskuda seda, mida mudeli tegijad on sellesse sisse kirjutanud. "Me peame ennast vabastama naiivsest usust tooretesse kliimamudelitesse. Tulevikus peavad kliimauuringud toetuma märkimisväärselt enam empiirilisele teadusele," kirjutatakse WCDs. 

Peale seda kui maailm väljus 19. sajandi keskpaigas "väikesest jääajast", on maailm soojenenud märkimisväärselt vähem kui seda näitavad valitsustevahelise kliimamuutuste nõukogu (IPCC) inimmõjude mudelid. "Lõhe päris maailma ja mudelmaailma vahel näitab meile, et me oleme kliimamuutuste mõistmisest väga kaugel."

WCD sõnul on planeet Maa kliima kogu aeg muutunud ja kord on see palav ja teine jahe. "Kui hetkel on soojenemise periood, siis pole see üllatav. Kliimamudelitel on hulgaliselt puudujääke ja need ei ole sobivad globaalsete poliitikate kujundamise tööriistad. … CO2 ei ole reostus, see on kogu Maal elava elu jaoks esmatähtis. Fotosüntees on õnnistus. Rohkem CO2te on looduse jaoks kasulik, see teeb Maa rohelisemaks. Õhku lisandunud CO2 on aidanud kaasa maailma biomassi kasvule. Samuti on see kasulik põllumajandusele, kuna tänu sellele kasvab saagikus üle maailma."   

Samuti kinnitavad teadlased, et väidetele, nagu kliimasoojenemine kasvataks orkaanide, üleujutuste või põudade hulka ja nende sagedust, puuduvad statistilised tõendid.

"Kliimahäda ei ole. Meie hinnangul on 2050. aastaks CO2 null-heitmete saavutamise poliitika kahjulik ja selle täideviimine ebarealistlik." Deklaratsiooni autorite sõnul peaks globaalsete poliitikate eesmärgiks olema "kõigi jõukus", milleks on vaja tagada kõigile igaks ajahetkeks odav ja varustuskindel energia. 

Eelmisel aastal avaldas Barack Obama valitsuse teaduse abiminister Steven Koonin raamatu "Väljakujunemata" (Unsettled), milles nenditakse: "Pole olemas teadust, mis lubaks ennustada tulevaste aastakümnete kliimat, veel vähem kõlbab see meile meie tegevuste ette kirjutamiseks."

Toimetas Karol Kallas