Foto: Bigstockphoto

Mitmeid maailma suurimaid varahaldureid koondav "Netonulli varaomanike allianss" (Net Zero Owner Alliance) esitas oma liikmetele väljakutse koordineerida edaspidi oma investeerimispoliitikad viisil, mis välistaks tulevikus kõik investeeringud uutesse fossiilkütuse projektidesse. 

Kokku ligi 11 triljoni dollari väärtuses (umbes kolm Saksamaa siseriikliku aastast kogutoodangut) varasid haldav suurte finantsinstitutsioonide konsortsium hõlmab endas mitmeid maailma suurimaid panku, investeerimispanku, fondihaldureid ning kindlustusseltse. 

"Mis puudutab investeeringuid uutesse nafta ja gaasi infrastruktuuri projektidesse, siis kavatsevad alliansi liikmed tulevikus koordineerida oma investeerimispoliitikaid viisil, mis oleks kooskõlas maailma temperatuuri 1,5 kraadise vähendamise eesmärgiga. See eesmärk ei ole saavutatav juhul, kui investeeringud uute nafta ja gaasimaardlate rajamisse jätkuvad," lausus Allianss oma ametlikus teadaandes, vahendab portaal oiliprice.com

Globaalselt peale sunnitava rohepöörde täideviimise peamisteks instrumentideks on rahvusvaheliste kliimakokkulepete kogum kombinatsioonis Lääne suurimate finantsinstitutsioonide krediidipoliitikaga, mis on võtnud ühemõtteliselt eesmärgiks keerata kinni kõik finantseerimise allikad ettevõtetele ja ettevõtmistele, mis ei lähe kaasa inimtekkelise kliimasoojenemise ideoloogiast lähtuva rohepöörde agendaga. 

Kuna "Netonulli varaomanike allianss" koondab endas 85 maailma suurimate institutsionaalsete investorite hulka kuuluvat kontserni, omab selle poolt vastu võetud otsus erakordset kaalu kogu maailma, eeskätt aga Läänemaailma sotsiaalmajandusliku realiteedi vormimisel paljudeks aastakümneteks. 

Toimetas Adrian Bachmann