WHO terviseeeskirjade ja pandeemialepingu keskmes on totalitaristlik ühe tervise ideoloogia. Ükstervis: (vasakult paremale) inimesed ja teised partnerid, kes kaitsevad inimeste, loomade ning keskkonna tervist / (ringid) kooskõlastamine, suhtlemine, koostöö / parimate tervisetulemuste saavutamine inimestele, loomadele ja keskkonnale Allikas: cdc.gov

Maailma Terviseorganisatsiooni kõrgem võimuorgan Maailma Terviseassamblee kinnitas 1. juunil "laiaulatuslikud ja otsustavad" maailma tervisejuhiste muudatused.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) annab teada, et organisatsiooni kõrgem võimuorgan Maailma Terviseassamblee (WHA) leppis kokku pandeemialepingu vastuvõtmises hiljemalt 2025. aasta terviseassambleel. Võimalusel tehakse asi ära juba käesoleval aastal, milleks kutsutakse kokku erakorraline WHA istung. Mõned päevad enne WHA-d arvasid asjasse puutuvad inimesed, et pandeemialepingu kooskõlastamisega läheb aega kaks aastat.

2005. aastast kehtinud rahvusvaheliste terviseeeskirjade (International Health Regulations; IHR) uuendusest leiab muuhulgas:

  • Uue "pandeemia hädaolukorra" määratluse. "Pandeemia hädaolukorra tingib nakkav haigus, mis levib, või ähvardab levida laiaulatuslikult üle maailma, ületab või ähvardab ületada riikide tervisesüsteemide võimekust sellele vastata, põhjustab või ähvardab põhjustada olulisi majanduslikke ja ühiskondlikke katkestusi ning nõuab kiiret, õiglast ja laiaulatuslikku rahvusvaheliselt kooskõlastatud kogu valitsussektorit ning tervet ühiskonda haaravaid lähenemisi."  
  • Meditsiinitooteid ja raha soovitakse hakata riikide vahel jagama õiglasemalt. 
  • Luuakse riikide osapoolte komitee (States Parties Committee), mis hakkab välja mõtlema uute tervisejuhiste tõhusaid jõustamise võtteid.
  • Kõikidesse WHO liikmesriikidesse luuakse riiklikud tervisejuhiste võimuorganid, mis hakkavad tervisejuhiste jõustamist kooskõlastama.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus leiab:

"Rahvusvaheliste tervisejuhiste muudatused toetavad riikide võimekust tuvastada ja vastata tulevastele haiguspuhangutele ning pandeemiatele, milleks tehakse koostööd kooskõlastamise, haiguste jälgimise, teabe jagamise ning vastuse vallas. Selle aluseks on pühendumine õiglusele; arusaamisele, et terviseohud ei tunne riigipiire ja valmisolek on kollektiivne ettevõtmine."

Tedrose sõnul aitab uus IHR kaasa pandeemialepingu kiiremale kinnitamisele.

Ameerika Ühendriikide juristi Reggie Littlejohni sõnul tähendab "osapoolte komitee" sarnase organi loomine WHO-le riikide poolt allkirjastatud tühja veksli andmist, millele see võib peale kirjutada, mida heaks arvab. WHO liikmesriikides hakatakse suure tõenäosusega "ühe tervise" ettekäändel kehtestama "ülalt" totalitaarset süsteemi, mille üksikasjad mõeldakse välja WHO läbipaistmatutes telgitagustes.

Toimetas Karol Kallas