Sotsiaalkaitseminister ja IRLi esimees Margus Tsahkna. Foto: Jaanus Lensment, Postimees/Scanpix

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna (IRL) peab absurdseks Euroopa Komisjoni ettepanekut kehtestada nn põgenike solidaarsustrahv 250 000 eurot inimese kohta nendele riikidele, kes piisavalt põgenike ümberjagamisse ei panusta.

“Tegu on absurdse ettepanekuga, mille eesmärgiks on tähelepanu kõrvalejuhtimine selle varju peidetud tegelikelt ettepanekutelt,” kirjutas Isamaa ja Res Publica Liidu esimees ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna oma Facebooki lehel.

Automaatne ümberjagamine võtab liikmesriikidelt iseotsustamise õiguse

“Põgenike automaatne ümberjagamise mehhanism võtab ära liikmesriigi iseseisva otsustusõiguse, kui palju, mis tingimustel ja kuna põgenikke oma riiki lasta. Eesti ei ole seda toetanud ja ei toeta jätkuvalt,” kritiseeris Tsahkna.

“Põgenike solidaarsustrahvile tuleb Eestil anda selge ja konkreetne eitav seisukoht. Siin ei ole midagi arutada. Pigem on tegu Euroopa Komisjoni katsega absurdiga varjutada tegelikke ettepanekuid, milleks on põgenike automaatne ümberjagamise mehhanismi ning liikmesriikide iseotsustamist vähendavate regulatsioonide kehtestamine,” nentis minister ja lisas:

“Mind teeb murelikuks Euroopa Komisjoni jätkuv surve viia sisse põgenike automaatne ümberjagamise mehhanism, mis võtab ära liikmesriigi iseotsustamise õiguse, keda, mis tingimustel ja kui palju oma riiki lastakse. Samuti tahetakse vähendada liikmesriikide rolli pagulaspoliitika elluviimisel, muutes Dublini kokkulepet ühtlustatud reeglite kehtestamise läbi. On oluline, et säiliks riikide vastutus nende territooriumile saabuvate põgenike suhtes.”

Solidaarsustrahv tõstab ELi vastaste populaarsust

Viimaks märgib Tsahkna, et palju on räägitud Euroopa ühtsusest ja sellest, et äärmuslikud poliitilised jõud on järjest rohkem toetust leidmas. Euroopa Komisjoni ettepanek nn põgenike solidaarsustrahvi rakendamiseks annab Euroopa Liidu vastastele pigem populaarsust juurde kui aitab leida ühtsust, usub IRLi esimees.