Homoliikumise strateegiasse on algusest peale kuulunud laste indoktrineerimine ja kaasamine. Selleks, et aru saada tänapäeva lääne ühiskonnas lastele ja nende õpetajatele peale surutud “haridusprogrammist”, heidab Markus Järvi põgusa pilgu LGBT-liikumise algusaegadele. Lastevanematena oleme homokasvatuse ees kohustatud üles näitama kodanikuallumatust ja igakülgset vastupanu. 

Mattachine Society kurikuulsa rajaja Harry Hay elus tõusevad esile mitmed teineteisega tihedalt põimuvad teemad esoteerikast ja kommunismist pedofiilide “õigusi” edendava NAMBLA’i. Kõik see on tänapäeval hoolikalt mähitud lillaroosasse udusse ja pakitud “läänelike väärtuste” kinkepaberisse, ent see ei muuda homoliikumise eesmärke põrmugi üllamaks ega vastuvõetavamaks.

Alles hiljuti korraldati haridusministeeriumi ja Kanada saatkonna eestvedamisel Tallinna Ülikoolis koolitus “LGBT ehk lesbide, geide, biseksuaalide ja transseksuaalide olukorrast koolis ja hariduses. Koolituse läbiviijad ei salanud Krister Parisele antud intervjuus hetkekski, et soov oli muuta õpetajate arusaamu ja valmistada neid ette meie laste indoktrinatsiooniks.

Selliste arengute ees on lapsevanemad kohustatud üles näitama ühemõttelist kodanikuallumatust ja igakülgset vastupanu, kuna kaalul on meie laste arusaamad perekonnast ja inimesest tervikuna. Olen veendunud, et selles vallas ootavad homoliikumist veel alles ees kõige valusamad kaotused – seda nii Euroopas ja Põhja-Ameerikas kui ka Eestis.