Hiljutises ühisavalduses nõudsid välismaised kaubanduskojad Eesti valitsuselt kiireid ja jõulisi samme, et suurendada meie ühiskonnas n-ö sallivust ja vähemuste õiguste austamist ideoloogilise kasvatustöö tõhustamise läbi. 

Vigases eesti keeles kirjutatud avalduses nõudsid kaubanduskojad mh agressiivse meediakampaania alustamist ja ideoloogiliste teistimõtlejate avalikku häbistamist.

Pean tunnistama, et isegi viimaste aegade invasiivse ideoloogilise sekkumise kontekstis meie sisepoliitilistesse probleemidesse tõuseb kaubanduskodade avaldus esile kui ülbuse ja kõrkuse sui generis.

Seetõttu on õige aeg rääkida taaskord rahvuslikust suveräänsusest ja tõsta esile tsivilisatsioonilise maailmatunnetuse algtõed, mis ei allu suvaliste ärimagnaatide ideoloogilistele ambitsioonidele.

Seega, püsigu kaupmehed oma müügilettide taga, austagu kohalikku kultuuri ja inimühiskonna elementaarseid baasprintsiipe, ajagu ausat äri, maksku makse ning ärgu tegelegu vasakliberaalse kolonisatsiooniga. Kui neil on ideoloogilisi pretensioone, siis otsigu nendele väljendust ja rahuldust riigis, mille kodanike hulka nad kuuluvad.

Head kaasamõtlemist!

Vt samal teemal ka Objektiivi selle nädala juhtkirja.