Relvi pole põhjust karta, sest vajadus enesekaitse järele on alati olnud inimühiskonna loomulik osa, selgitab Objektiivile antud usutluses Martin Bahovski, üks Taktikalise Laskmise Keskuse rajajatest ja eestvedajatest.

Bahovski selgitas, et õigus omada ja kanda enesekaitseks relvi on inimese loomulik põhiõigus, mis on Eestis võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega tagatud üpris hästi. Ometi on tendentsid suunatud pigem selle õiguse koomale tõmbamisele, mistõttu tuleb olla valvas.

"Igaüks peaks endale aru andma, et rünnakuolukordades, kus on tarvis teostada enese ja oma perekonna kaitset, ei saa kellelgi teisele kui iseendale loota, sest kõik toimub loetud minutite, sageli isegi sekundite jooksu," toonitas Bahovski, rääkides relvade omamise vajadusest.

Samuti osutas ta, et eriti vajalikuks osutuvad relvad kriisiajal, mil ühiskonna tavapärane toimimine peatub. Kriisideks tuleb aga valmistuda mitte kriisiajal, vaid enne seda.

Muu hulgas tuli saates juttu sellest, kas relvade laiem levik ühiskonnas tähendab tingimata enamat vägivalda, milliseid relvi üldse Eestis enesekaitseks omada ja kanda tohib, millised on mõned peamised relvaseaduse kitsaskohad ning kuidas endale relvaluba ja relvi hankida.

Taktikalise Laskmise Keskus on üle 10 aasta tegutsenud ettevõte, millel on Tallinnas nii 50 m kui 25 m sisetiir ning Relvamuuseum. Tartus on 25 m ja 15 m sisetiir. Lähemat infot saab ettevõtte kodulehelt www.tlk.ee.