Riigikogu EKRE fraktsiooni juhi Martin Helme sõnul on neil kavas kõigepealt läbi kukutada kooseluseaduse rakendussätted ja seejärel liikuda edasi, et tühistada kooseluseadus. Viimase puhul nentis Helme, et seis parlamendis on väga tasavägine, ning kutsus seaduse vastaseid üles riigikogu liikmetele survet avaldama.

Möödunud nädalal selgus, et tänu parandusettepanekute tohutule hulgale lükkub kooseluseaduse rakendusseaduse teine lugemine järgmisesse aastasse. Meedias on esitatud erinevaid seisukohti, kas see tähendab siiski kooseluseaduse põhimõttelist jõustumist 1. jaanuaril 2016, kuigi rakendusakte pole.

"Meie seisukoht on – ja meiega on sama meelt ka justiitsminister ja mitmed väga kaalukad juristid –, et kooseluseadus ei rakendu 1. jaanuaril," ütles Martin Helme. "Kooseluseaduse viimasesse paragrahvi on kirjutatud, et jõustub koos rakendusaktidega. Kui rakendusakte ei ole, siis seda tingimust täidetud ei ole ja ta ei jõustu. See on meie seisukoht. Sotsid levitavad ja sotsimeelsed meediaväljaanded kordavad üle õiguslik-nihilistlikku seisukohta, et ikkagi rakendub. No ei rakendu."

Helme selgitas, et järgmisel aastal jõuavad riigikogu suurde saali EKRE fraktsiooni poolt õiguskomisjonile esitatud 260 parandusettepanekut kooseluseaduse rakendusseadusele, mille läbihääletamine võtab 50 tundi. Pärast seda tehakse ettepanek rakendusseadus tagasi lükata, ja kui see õnnestub, siis minnakse edasi kooseluseaduse tühistamise seaduse eelnõuga, mis on juba esitatud.

"Kuidas selle hääled jagunevad, seda on praegu raske ennustada. Seis riigikogus on praegu väga tasavägine," ütles Helme kooseluseaduse tühistamist silmas pidades. "Selle tasavägise seisu kallutamiseks ma siiski kutsun üles kooseluseaduse vastaseid viisakalt, aga järjekindlalt riigikogu saadikutele meelde tuletama, et see seadus tuleb tühistada."

Keskerakonda kuuluv riigikogu liige Jaanus Karilaid on varem väitnud, et tema arvates on kooseluseaduse tühistamiseks hääled koos. Tuleb lisada, et kooseluseaduse tühistamiseks ei ole vaja 51 poolthäält, vaid piisab lihthääleenamusest (poolt peab olema rohkem kui vastu). Kooseluseadus võeti vastu 9. oktoobril 2014 häältega 40 : 38. Kooseluseaduse rakendusseadus saadeti teisele lugemisele 25. novembril 2015 häältega 42 : 41.