Kollaaž: Objektiiv

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Martin Helme pöördus täna järelpärimisega kaitseminister Hanno Pevkuri (Reformierakond) poole, nõudes seonduvalt kaitseväes ajateenijatele tehtava homoideoloogilise propagandaga selgitust tervele reale küsimustele.

Nagu Objektiiv mõne päeva eest vahendas, näidati 17. augustil Ämari lennuväebaasis kõigile staabi- ja sidepataljonis olevatele ajateenijatele Peeter Rebase homoerootilist filmi "Tulilind".

Objektiivi poole pöördunud ajateenija sõnul kohustati kõigiki ajateenijaid filmi vaatama, ilma et kellelegi oleks pakutud võimalust sellest kõrvale jääda.

Osutades kaitseväe selgitustele, nõuab Helme oma arupärimises kaitseministrilt vastust 15-le küsimusele:

 1. Kuidas toimub ajateenijatele näidatavate filmide valiku tegemine? Kes (ametikoht/auaste) lõpliku valiku otsustab ja kinnitab?
 2. Kes konkreetses väeosas otsustab ajateenijatele korraldatavate ühiste filmivaatamiste sisu üle? Kas ja kellega toimub kooskõlastamine?
 3. Kas kõnealuse filmi näitamine ajateenijatele oli kooskõlastatud väeosa ülemaga ja saanud temalt heakskiidu?
 4. Kas kaitseministri hinnangul on ajateenijatele ebaloomulike, marginaalsete või äärmuslike seksuaalpraktikate ilustamine Eesti riigikaitse väärtustega kooskõlas?
 5. Kas kaitsevägi on korraldanud ajateenijatele ka heteroerootiliste filmide vaatamist kohustuslikus korras? Kui jah, siis palun nimetage need filmid ning millistes väeosades ja mis ajal need on toimunud?
 6. Kõrge moraal on kaitsetahte jaoks ülioluline. Millist eesmärki teenib ajateenijatele sõjaväelastevahelise homoerootilise filmi näitamine ajateenijate moraali tugevdamisel?
 7. Palun selgitage, kuidas konkreetselt rikastab homoerootilise sisuga film ajateenijate väljaõpet? Kuidas aitab kaasa kaitsetahte ja moraali tõusule?
 8. Mida täpselt on silmas peetud selgitusega, et homoerootika avardab ajateenijate silmaringi? Kuidas toetab homoseksuaalsete suhete põhjalikuma tundmise kaudu silmaringi avardumine ajateenistuse tegelikku eesmärki?
 9. Millist ühtekuuluvustunnet soovitakse läbi homoerootilise sisuga filmi ajateenijates kasvatada, mida mõne rahvusliku sisuga või ajaloolise sisuga filmidega ei ole võimalik?
 10. Milliseid ühistegevusi aitab kõnealune homoerootilisega sisuga film edendada, mida ilma seda filmi vaatamata ei oleks olnud ajateenijatega võimalik läbi viia?
 11. Homosuhted ei ole Eestis kriminaliseeritud, kuid arvestatava osa ühiskonna jaoks on tegemist sügavalt ebamoraalse praktikaga, mis ei ole vastuvõetav ja millesse suhtutakse kas hukkamõistvalt või tõrjuvalt. Tegemist on ülimalt teravat ühiskondlikku vastasseisu tekitava teemaga. Kas Kaitseminister peab õigeks, et sedavõrd konfliktsel teemal surutakse ajateenistuses viibivatele noortele meestele peale LGBTQ+ ideoloogiat ehk paljudele vastuvõetamatuid väärtusi olukorras, kus nad on põhiseadusega kohustatud koormise ehk ajateenistuse ajal riigi tugeva voli all?
 12. Kuidas kavatseb kaitseminister lahendada olukorrad, kus kutsealused keelduvad ajateenistusest süümepõhiselt, viidates, et ajateenistuse käigus üritatakse neile suruda peale vastuvõetamatuid väärtushoiakuid? Kas kaitseminister peab sellist võimalust riigikaitset pigem nõrgestavaks või hoopis tugevdavaks?
 13. Kas kaitseminister peaks lubatavaks kohustada ajateenijaid vaatama väeosades ka näiteks Vene Föderatsiooni sõjaväge heroiseerivaid või näiteks Eesti okupatsiooni ilustavaid linateoseid, kui ajateenijad selleks samuti soovi avaldavad? Kui ei, siis miks mitte?
 14. Kaitseväe kodulehel on kirjas organisatsiooni väärtused. Nendena loetletakse: ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus, avatus. Avatuse mõistet kirjeldatakse kui valmidust suhelda, võimekust hinnata ja omaks võtta erinevaid ideid, seisukohti, lahendusi ning kohandada oma käitumist vastavalt. Kas homoerootilise filmi näitamine sõjaväelaste omavahelistest suhetest peab teenima eesmärki võtta omaks erinevaid ideid ja lahendusi ning kohandada oma väärtusi vastavalt? Milliseid muid seksuaalpraktikaid, -ideid ja -lahendusi kavatseb kaitsevägi ajateenijatele organisatsiooni väärtuse „avatus" raames veel tutvustada, et ajateenijad oma käitumist vastavalt kohandaks ning kuidas see aitab tugevdada Eesti kaitsevõimet?
 15. Kuidas on taoline väärtuste peale surumine kooskõlas põhiseaduses sätestatud südametunnistusvabaduse põhimõttega?

Objektiiv on pöördunud antud juhtimiga seonduvalt selguse saamiseks täiendavate küsimustega kaitseväe poole, ent seni pole õnnestunud selgeid vastuseid saada.

Muu hulgas ei ole kaitsevägi vastanud korduvalt esitatud küsimusele sellest, kes nimeliselt otsustas ajateenijatele homoerootilise sisuga filmi näitamise, ega ka küsimusele sellest, kas kaitseväes valitsevate hoiakute kohaselt on romantilised/erootilised suhted meessoost ajateenijate vahel või meesoost ajateenijate ja meesoost ohvitseride vahel heaks kiidetud.

Toimetas Varro Vooglaid