Ekraanitõmmis Merriam-Websteri sõnaraamatust.

Merriam-Webster on üks tuntumaid Ameerika inglise keele sõnaraamatuid ja hiljuti lisati sellesse sõna "naine" seletuse juurde määratlus, et naiseks võivad ennast pidada vastava "sooidentiteediga" inimesed.

Merriam-Websteri sõnaraamat, mis on enam-vähem Ameerika Ühendriikide inglise keele alustala ja võrreldav Eesti õigekeelsussõnaraamatuga, selgitab sõna "naine" (female) muuhulgas kui "sooidentiteedi omamist, mis on vastupidine meessoole".

Kommentaatorite sõnul oli selline asjade käik paratamatu, kuna soomuutmise aktivistid on allutanud omale poliitilise- ja ärinomenklatuuri.

George Orwell kirjutab "1984" peategelase Winstoni sõbra Syme'i, kes töötab uuskeele sõnaraamatu koostajana, uuskeele – ja antud juhul on Merriam-Websteri tegevus uuskeele põlistamine – sõnaraamatu toimetamise kohta:

„Kas sa ei mõista, et uuskeele eesmärk on ahendada mõtlemise piire? Lõpuks me muudame mõtteroima sõna otseses mõttes võimatuks, sest puuduvad selle väljendamiseks tarvilikud sõnad. Kõiki mõisted, mida vaja läheb, väljendatakse ainult „ühe" sõnaga, mille tähendus on rangelt piiritletud ja mille kõrvaltähendused on kõik kadunud ja unustatud. 

Üheteistkümnendas trükis me ei ole enam kuigi kaugel sellest eesmärgist. Aga see protsess jätkub veel kaua pärast seda, kui sina ja mina oleme surnud. Iga aastaga väheneb sõnade hulk ja kitsenevad teadvuse piirid. 

Muidugi pole ka enam praegu mingit põhjust mõtteroimareid vabandada. See on lihtsalt enesedistsipliini ja reaalsusekontrolli küsimus. Aga lõpuks kaob vajadus sellegi järele. Revolutsioon on täielik, kui keel on täiuslik. Uuskeel on ingsots ["1984" Partei ideoloogia nimi] ja ingsots on uuskeel," lisas ta mingi üleloomuliku rahuldusega."

Merriam-Websteri sõnaraamatut antakse välja alates 1828. aastast.

Toimetas Karol Kallas