Krutsifiks ja piibel laulatustalitusel. Foto: Bigstockphoto.com

Kolmkümmend viis aastat lesbilises suhtes elanud Robin Teresa Becki sõnul on mõnede usujuhtide soosiv suhtumine homoseksuaalsetesse suhetesse “eksitavalt julm”, sest kui nad teaksid homoseksuaalsete inimeste kannatustest, pimedusest ja katkiolemisest, ei annaks nad iial sellele positiivset hinnangut.

Äsja jõudis lugejateni uudis Maltalt, kus keelati homoseksuaalsete inimeste allutamine “ümberkasvatamisele”. Tõepoolest ei võta antud seadus arvesse nende inimeste huve, kes soovivad homoseksuaalsusest vabaneda. Ning neid inimesi ei olegi nii vähe. Tajudes oma “katkiolekut”, on neil raskusi tervete inimsuhete loomisega. Kui meile räägitakse lugusid õnnelikult kaua koos elavatest samasoolistest paaridest, siis jäetakse mainimata, et sellises suhtes elavaid inimesi on vaid murdosa kõigist omasooiharatest. Meile ei räägita ka Ühendriikide hedonistlikust “homokogukonnast”, mille liikmete peamiseks elueesmärgiks on leida võimalikult palju seksuaalpartnereid. Ometigi on nende seas palju neid, kes ihkavad elada teistsugust elu. Samas on nende areng inimesena saanud kannatada perevägivalla ja puudulike inimsuhete läbi.

Robin Teresa Beck (59) elas 35 aasta jooksul kaheteistkümnes lesbilises suhtes, enne kui pöördumine Kristuse poole aitas tal viie aasta eest homoseksuaalsusest vabaneda. Oma intervjuus portaalile LifeSiteNews rääkis ta muuhulgas sellest, et on võimatu luua täiuslikku homoseksuaalset suhet, mis suudaks täita naise emotsionaalsed vajadused; samuti kõneles ta homoseksuaalsuse kokkusobimatusest inimeseks olemise ja kristlusega.

“Meie Looja on öelnud, et mees jätab maha oma ema ja isa, saab üheks naisega ning neist kahest saab üks liha. Jumal on meid vorminud meesteks ja naisteks ning selliselt koos olema. Mitte meest mehega ja naist naisega. Kui ma soovin ühel päeval, et minu autost peab saama paat, ja lükkan selle vette, uskudes, et see on võimalik. Autotootja ei ole aga oma toodangut selleks mõelnud. Kui ma jätan autotootja ideed kõrvale ja sõidan autoga jõkke, vajub masin põhja ja mina upun ära. Jumal on meid loonud taotluslikult eri sugupoolteks ning Pühakirjas on selle tähendus meile lahti seletatud. Oma kogemusest võin öelda, et on võimatu luua perfektset suhet samasoolisega, sest see läheb vastuollu Jumala loomistöö eesmärgiga.”

Becki sõnul on usujuhtide soosiv suhtumine homoseksuaalsetesse suhetesse “eksitavalt julm”. Ta lisab, et kui nad vaid teaksid homoseksuaalsete inimeste kannatustest, pimedusest ja katkiolemisest, ei annaks nad iial sellele positiivset hinnangut.

“Inimesed ei näe homoseksuaalsust sellisena, nagu see on. Arvan, et kuna mina olin nii katki ja lausa hingeliselt haigestunud oma patu pärast, ütlesin endale: “Ma ei naase eales selle (homoseksuaalsuse) juurde. Ma ei hooli sellestki, kui paavst Franciscus teatab, et homoseksuaalne käitumine ei ole enam patt – seda ta muidugi teha ei saa –, ent kui ta ütleks, vastaksin: “Ei. Vabandan, ent see on patt.” Mul ükskõik, kes üritab öelda mulle vastupidist. Olen selles suhtes resoluutne.

Kirik peab lähenema armastusega nendele inimestele ütlema: “Sa ei ole tegelikult selline. Elu samasoolises suhtes ei vii sind kunagi õige Jumala-suhte juurde. Tegelikult – kui sa jätkad seda teed, liigud sa enesehävituse suunas. Hea uudis on aga see, et meie tahame olla sinuga kannatlikud. Kui sa langed ka tuhat korda, jääme ikkagi sinu kõrvale.

Preestrid peavad lõpetama inimeste ees lipitsemise ning rääkima tõde armastusega. Kui inimesed seda omaks ei võta ning lähevad vihaga minema, olgu pealegi nii. Kui nende elud lähevad katki, tulevad nad tagasi kohta, mis on neile tõeliseks tervendajaks, kus nad leiavad lohutust ja paranemist.”

Robin Teresa Beck leiab, et religioossed juhid peavad olema juhtfiguurideks usklike suunamisel meeleparandusele:

“Meie, katoliiklased (ja teisedki konfessioonid – koostaja), oleme suures jamas. Me võtame maailmalt vastu korraldusi selle asemel, et kuulutada Jumala Sõna. Inimesed peavad laskuma põlvili ja parandama meelt. Paavst (ja teised usuliidrid – koostaja) peab kutsuma meid laskuma põlvili ja pattu kahetsema. Kirik peab olema valgus. Peame olema kindlad Tões ja usus, mitte tegema kompromisse selle maailmaga.”

“Jumal võib sind terveks teha,” ütleb Beck neile, kes võitlevad iseendaga. “Ma tean, et seda sõnumit ei soosita, ent ma tean ka, et see on tõsi, sest olin ise 35 aastat selle sees ja nüüd, tänu Jumalale, olen sellest vaba. Kui Jumal tegi minu terveks, võib ta tervendada igaühe.”

Et homoseksuaalideks ei sünnita, kinnitab ka Lisa Diamond, endine lesbide õiguste eest seisja, kes on kuulunud liberaalsesse Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (APA) selle ühe respekteerituima liikmena ning on nüüd tegev väljaande Seksuaalsuse Ajakiri kaastoimetajana.

“Inimese seksuaalne orientatsioon on muutlik, mitte püsiv,” teatas ta oma avalduses. Kliiniline psühholoog doktor Laura A. Haynes resümeeris Lisa Diamondi artikleid ja raamatud ning loenguid YouTube’is järgnevalt: “Võitlus seisukoha eest, et “geid on sellistena sündinud ning muuta seda ei saa”, on nüüd lõppenud ning Diamondi sõnumiks LGBT aktivistidele on, et nad peavad lõpetama selle müüdi läbisurumise.”

Rääkides vastu oma tüüpilisele argumendile, et homoseksuaalid on sündinud sellisteks ega või muutuda, tunnistas APA aastal 2011, et seksuaalne orientatsioon on kõikuv ehk muutlik. Diamond on esitanud selle küsimusega seotud Cornelli Ülikoolis läbi viidud uurimuse resultaadid tulemused, teatades, et mitmete uurimuste tulemusena on nüüdseks kindlaks tehtud, et seksuaalne sättumus, sealhulgas seksuaalne huvi, käitumine ja enesemääratlus on muutliku loomusega mõlemast soost noorte ja täiskasvanute puhul.

See on täielikult vastuolus homoaktivistide poolt hiljuti mitmele USA osariigile peale surutud seadustega, mille kohaselt keelatakse rakendada “valulikku” ning “julma” “taastavat teraapiat” inimeste peal, kes soovivad loobuda suhetest samasooliste partneritega. Pealegi nimetavad paljud LGBT aktivistid seksuaalset orientatsiooni inimõiguste hulka kuuluvaks küsimuseks. Ent Diamond ja APA lükkavad selle argumendi ümber.

Johannes Jacobse, Ameerika Ortodoksi Instituudi (American Orthodox Institute) asutaja, nimetas Diamondi “kursimuutust” vapustavaks näiteks homoseksuaalse orientatsiooni muutumisest.

“Seksuaalsed soovid on muutlikud ning homoseksuaalne käitumine ei ole geenidesse kodeeritud. Et geid on sellisteks sündinud, on poliitiline müüt, mitte teaduslik seisukoht. Idee, et inimene tunnetab ise ära, kelleks Jumal on ta loonud, on pettus. Kui inimene valib homoseksuaalse käitumise, on see tema vabatahtlik otsus isegi siis, kui huvi selle vastu ei ole vabatahtlik. On palju näiteid selle kohta, et muutused tagasi heteroseksuaalsuse juurde on võimalikud.”

Munkpreester Mark märkis, et Diamondi elumuutusel “on väga tõsised tagajärjed poliitilisele elule, kuna see tühistab kõik mittemuudetava homoseksuaalsuse tõestuse apellatsioonid teaduslikkusele. Samuti võtab see põhja samasooliste abielusid puudutavatelt ja “eneseidentifikatsioonil” põhinevatel ühiskonnale pealesurutud ühistualettide seadustelt, eelkõige aga inimeste “tunnetel” rajanevatelt seaduseuuendustelt soolise enesemääramise valdkonnas ning taastava teraapia ärakeelamise legitiimsuselt.”

Erinevate allikate põhjal (vt siit ja siit) koostanud Roland Tõnisson