Tommy Robinson. Foto: Scanpix

Suurbritannia kõige tuntuma islamiseerumise vastase aktivisti Tommy Robinsoni ülikiire vangisaatmine näitab, millisel jõhkral moel kohtleb avalik võim inimesi, kes ei nõustu poliitilise korrektsuse diktatuuri ees koogutama, kirjutab Romet Loodus, andes detailsema ülevaate kaasuse asjaoludest.

Inglismaa ideoloogiliselt kallutatud massimeedia selgitab meile, et islamiseerumise vastane aktivist Tommy Robinson, kes sai varasemalt kohtu solvamise eest (ingl. k. contempt of court) kolme kuu pikkuse tingimisi karistuse, oli nii nahaalne, et otsustas hiljuti täpselt sama kuritegu korrata. Facebooki otseülekannet tehes kajastas Tommy meediapiirangutest hoolimata kohtumaja ees tänaval seksuaalkuritegudes süüdistatud moslemijõugu üle peetavat kohtuasja ja sai seetõttu kokku 13 kuu pikkuse vanglakaristuse. Lugejatele öeldakse, et Tommy Robinsoni tegude tõttu oleks võidud kohtuprotsess kehtetuks kuulutada, mis oleks maksumaksjatele sadu tuhandeid Inglise naelu kahju tekitanud ja oleks pannud kannatanud olukorda, kus nad oleks pidanud kohtus uuesti tunnistusi andma.

Aga mida siis Tommy reaalselt tegi, et võiks rääkida kohtuprotsessi niivõrd suurde ohtu seadmisest? Kohtuotsusest loeme välja, et ta avaldas Facebooki otsevideos süüaluste nimed ja süüdistused, sel ajal kui süüalused kohtusse jõudsid, ning seda kohtuprotsessi kajastamise keelust hoolimata. On aga arusaamatu, kuidas avaldatud informatsioon kohtuotsust või kohtupidamist mõjutaks. Oleks ju mõeldamatu, et vandemehed kohtus süüdistatute nimesid ja nende vastu esitatud süüdistusi ei kuuleks. Siiski, seadus on seadus ja seaduse rikkumisega kaasneb karistus ka siis, kui reaalset kahju kellelegi ei teki. Aga vaatame seda seadust pisut lähemalt.

Aastast 1981 pärineva õigusakti kohtu solvamist käsitleva paragrahvi 4 lõige 2 alusel võib kohus ajutiselt keelata kohtuprotsessist uudiste avaldamise. Kriminaalkohtute avatud õigusemõistmise ja avalikustamispiirangute juhendis on aga selgelt kirjas, et paragrahv 4 lõige 2 ei luba kohtunikul keelata selliste uudiste avaldamist, mis pole seotud kohtutõenditega, ega ka menetlust kritiseerivaid kommentaare. Samuti ei saa kohus keelata juba avalikustatud andmete avalikku reprodutseerimist.

Kõnealuse kohtuprotsessi puhul olid süüaluste nimed ja süüdistused ning ka nende elukoha tänavate nimed, just nagu ka süüalusi kujutavad pildid ja videod juba laialdaselt massimeedia poolt avalikustatud ning on siiani veebis üleval (näiteks BBC, Metro, Daily Mail, Mirror ja The Sun lehekülgedel). Needsamad massimeedia väljaanded väidavad nüüd, et Tommy Robinson pani enda kajastusega kohtuprotsessi ohtu, hoolimata sellest, et ta sai oma info nende endi väljaannetest, kaasa arvatud Briti rahvusringhäälingust.

Kusjuures veebis on praeguseni üleval mitmed varasemad videod sellest, kuidas sama kohtumaja ees hulk inimesi sõimab kohtualuseid. Nendega võrreldes oli Tommy käitumine vägagi mõistlik ning ta valis oma sõnu väga hoolikalt, selgitades otsevideo vaatajatele korduvalt, et süüaluste süüd pole veel kohtuotsusega kinnitatud. Kui miski vandeadvokaate mõjutab ja kohtuprotsessi ohtu seab, siis pigem need varasemad videod süüdistusi loopivatelt inimestelt, aga millegipärast karistati just Robinsoni juba laialdaselt avalikustatud info jagamise eest, mida kohtunik tegelikult ei või keelata.

Milles siis seisnes Tommy väidetav nahaalsus? Miks oli Tommy nii üllatunud näoga, kui seitse politseinikku ta ümber piirasid, politseibussi kongi pistsid ja minema viisid? Just sellepärast, et ta oli seekord väga ettevaatlik, et mitte korrata eelmisel korral tehtud vigu.

Eelmise aasta mais sai Robinson kolme kuu pikkuse tingimisi karistuse kohtu solvamise eest, kuna ta filmis iseennast kohtu territooriumil ja kohtumajas sees (kuigi mitte kohtusaalis) kommenteerimas sealset seksuaalkuritegude üle peetavat kohtuprotsessi ja kasutades süüaluste puhul sõnu, mis viitasid nende süüle. Tommy tunnistas, et tema soov oli kohtualuseid filmida, aga kohtunik teavitas, et süüalused lasti välja teise väljapääsu kaudu just Robinsoni filmimise tõttu. Ei tea, kas sellel kohtunikul oligi kombeks süüaluseid meedia eest varjata või on see erandlik juhtum? Suuremate kohtuasjade puhul on ju ka Inglismaal tavaline, et suur hulk ajakirjanikke teeb süüdistatavatest kohtu ees pilte ja videoid.

Igatahes viimase uudiskajastuse puhul oli Robinson palju ettevaatlikum – ta ei astunud kohtu territooriumile ja ta selgitas video vaatajatele korduvalt, et süüaluseid pole veel süüdi mõistetud. Seetõttu kasutas ta ka asjakohast sõnavara. Ta isegi küsis politseinikult, kas tal on lubatud kohtu lähedal filmida, seni kuni ta kohtumaja trepile (st kohtu territooriumile) ei astu. Nüüd kritiseeritakse Tommyt küll selle pärast, et ta süüaluseid nähes paar küsimust esitas, kuid nad ei andnud talle mingit informatiivset vastust ja kohe kindlasti ei jaganud nad kohtuprotsessi kohta salajast teavet. Seega ei saa Tommyt süüdistada milleski muus kui juba laialdaselt avalikustatud andmete esile toomises.

Aga miks siis Robinson vangi pandi? Kõigepealt arreteeriti ta kahtlustatuna avaliku korra rikkumises (ingl. k. breach of peace), kuigi ta oli peaaegu üksinda oma mobiiliga tänaval ja tegi rahumeelselt videosalvestust. Sellise olukorra puhul võiks eeldada, et kui taolist käitumist peetakse õigusvastaseks, tehakse esmalt hoiatus ja antakse korraldus tegevus lõpetada, selle asemel et inimene politseinike poolt ümber piirata ja arreteerida.

Peale arreteerimist viidi Robinson kiirelt kohtusse (jällegi kohtu solvamise süüdistusega), talle ei antud aega kaitseks valmistuda ega ka enda valitud advokaadiga konsulteerida. Veelgi enam: ei kohtunikul ega ka Robinsonile määratud kaitsjal polnud isegi aega, et kõigi oluliste tõenditega tutvuda. Tähelepanuväärselt kulus Robinsnoni arreteerimiseks, tema üle kohtupidamiseks ja ta vanglasse saatmiseks kokku vähem kui viis tundi.

Seega oli Tommy olukorras, kus tal oli kasutu advokaat, kes polnud konkreetse süüdistusega seotud õigusvaldkonna ekspert, samal ajal kui tema süüdistaja ning süüdimõistja oli üks ja sama isik. Nii ei jäänud Robinsonil muud üle kui süü omaks võtta ja kohtu armule lootma jääda, et mitte maksimumkaristusega riskida. Arvestades aga, et Robinson oma teada järgis seaduseid ning kohtunik tõenditega ei tutvunud, ei tundu, et kummalgi osapoolel oleks olnud selge pilt, milles reaalselt Tommy süü seisnes. Lisaks kõigele peaks süü omaksvõtmisega kaasnema ka kergem karistus, aga selle asemel lajatas kohtunik avalikustatud teabe ettelugemise eest Robinsonile 10 kuu pikkuse karistuse, mis aktiveeris ka varasema tingimisi karistuse ning tulemuseks on kolmteist kuud vanglas. Et Robinson on tuntud Suurbritannias kõige teravama moslemiimmigratsiooni kriitikuna, on kõrge moslemikurjategijate kontsentratsiooniga vangla tema jaoks ilmselgelt äärmiselt ohtlik koht.

Isegi kui Tommy oleks seadust rikkunud, siis kolmteist kuud juba avalikustatud teabe reprodutseerimise eest on ilmselgelt liig – eriti, kui pidada silmas, et näiteks alaealiste vastu toime pandud seksuaalkuritegude puhul on moslemiimmigrandid mitmel korral täielikult reaalsest vanglakaristusest pääsenud, kuigi kohus mõistis nad süüdi. Robinson jõudis vaid mõne tunniga tänavalt vanglasse, kuid need seksuaalkurjategijate jõugud, kellele ta avalikkuse tähelepanu üritab tõmmata, on aastakümneid praktiliselt vabalt tegutsenud.

Mõnes mõttes oli Tommy operatsioon ikkagi edukas, kuna nüüd on varasemast palju rohkem inimesi moslemiimmigrantide seksuaalkuritegudest ja nende üle peetavast kohtupidamisest teadlikud. Ühtlasi näitas Robinson ka kogu maailmale, kui kiire, range ja tõhus suudab kohus olla nendega, keda nn poliitilise korrektsuse kilp ei kaitse.

Tommy vabastamiseks on loodud petitsioon, mis on nädalaga saanud rohkem kui 570 000 allkirja:

https://www.change.org/p/theresa-may-mp-free-tommy-robinson

Tommy kohtuvõitlust saab rahaliselt toetada tema kodulehel:

http://tommyrobinson.online/support/

Tommy meeskond jagab uudiseid tema Facebooki lehel:

https://www.facebook.com/thetommyrobinson/

Kes tahab Tommyst rohkem teada, võib vaadata tema Oxfordi Ülikoolis peetud kõnet:

https://www.youtube.com/watch?v=_YQ94jFg_4A

Päisefoto: Tommy Robinson (Scanpix)

Juhtkiri: Tommy Robinsoni represseerimine kui märk ideoloogilise diktatuuri pealetungist